เครือข่ายนักสื่อสาร สธ. เล็งยื่นหนังสือ “สาธิต" ขอบรรจุ ขรก.

Sun, 2020-09-06 16:09 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สธ.เผยกว่า 500 ชีวิตหนึ่งในผู้ปฏิบัติงาน “โควิด-19” เสนอ 5 ตำแหน่ง สร้างขวัญกำลังใจ “ นักประชาสัมพันธ์ -นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - เจ้าพนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา – นักวิชาการเผยแพร่”

วันที่ 6 ก.ย. นายณัฐพิสิษฐ์ อินทะรังษี เลขานุการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้มีการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) 15 กันยายน 2563 แต่ปรากฏว่าบุคลากรในตำแหน่งนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ ไม่ได้รับการพิจารณานำเสนอให้เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการเหมือนสายงานอื่น ทั้งนี้นักสื่อสารฯ ทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติได้รับการพิจารณาจำนวนประมาณ 520 คน ไม่ได้ถูกนำเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานนักสื่อสารฯ ต่างขวัญเสียที่ถูกละทิ้งในครั้งนี้ ทั้งนี้เครือข่ายฯ ได้มีมติจะยื่นหนังสือถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย สธ. เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ สธ. ทั่วประเทศ

เลขานุการฯ กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ ชี้แจงข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วม จนทำให้ระบบข้อมูลของ สธ.มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ จนสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายในที่สุด โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานเพื่อเป้าหมายของ สธ. เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

“ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของนักรบด่านหน้า ของผู้ปฏิบัติงานนักสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สธ. จึงมีการขับเคลื่อนเพื่อขอความเป็นธรรมให้ได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่ง 1. นักประชาสัมพันธ์ 2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3. เจ้าพนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 5. นักวิชาการเผยแพร่ ของกลุ่มสายงานนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ สธ. ต่อไป” นายณัฐพิสิษฐ์ กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง : คน PR สาธารณสุข เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลฯ ติดแฮชแทกถูกลืมไร้ตำแหน่งบรรจุขรก.โควิด-19

 

Add new comment