ชมรมผอ.รพ.สต. ยังห่วงการพิจารณาบรรจุขรก.โควิดรอบ 3 กลุ่ม รพ.สต.

Thu, 2020-09-10 13:21 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) เข้าใจ สธ.ปรารถนาดีช่วยเลื่อนร่นระยะเวลาคัดเลือกลูกบรรจุขรก.โควิดระยะ 3 เร็วขึ้น แต่ยังห่วง คปร. วอนขอประชุมเร็วเพื่อทันกรอบการบรรจุ

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) กล่าวถึงกรณีการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 11 ก.ย. กรณีพิจารณาการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19 รอบ 3 ว่า ทางชมรมฯ ในนามบุคลากรสาธารณสุขได้ทำหนังสือประธานคณะทำงานบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี และนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) โดย ขอให้เร่งคัดเลือกลูกจ้างบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ สู้โควิด ระยะที่ 3 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเข้าใจว่า ท่านรมช.สธ.ระบุว่า จะประชุม อ.ก.พ.สธ. ซึ่งถือเป็นความหวังให้กับบุคลากร

“ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) ทราบดีว่า กระทรวงสาธารณสุข มีความปรารถนาดีจะช่วยเลื่อนร่นระยะเวลาการคัดเลือกลูกจ้างบรรจุข้าราชการ ระยะที่ 3 ให้เร็วขึ้น ภายในเดือนกันยายน 2563 แต่ข้อเท็จจริงแล้วก็ยังติดที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ยังไม่ได้มีการประชุมเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณามีมติให้เลื่อนการบรรจุให้เร็วขึ้น ภายใต้กรอบอัตราตำแหน่งและวงเงินงบประมาณเดิม” นายสมศักดิ์ กล่าว

แฟ้มภาพ

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ชมรมฯ จึงขอสื่อสารถึงท่านสาธิต ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) โปรดพิจารณา ดังนี้ 1.ขอได้โปรดประสานปรึกษา ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)กรุณาเร่งรัดการประชุมให้ความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาปรับปรุงมติให้เลื่อนร่นระยะเวลาการบรรจุให้เร็วขึ้น

2.ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข (11 กันยายน 2563) มีมติสั่งการส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดการเตรียมกระบวนการให้พร้อมเพื่อทันการออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563

3.หากมีข้อจำกัดอันไม่อาจควบคุมได้ ก็ให้การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ มีผลทางคำสั่งใน 30 กันยายน 2563 หรือ 1 ตุลาคม 2563

“นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ขอให้พิจารณาในการประชุม อ.ก.พ.สธ.พรุ่งนี้(11 ก.ย.) คือกรณีกลุ่มข้าราชการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ทุกตำแหน่งสายงานที่มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข ขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเป็นกรณีพิเศษ และประเด็นกลุ่มผู้อำนวยการรพ.สต. สายงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับชำนาญงาน ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับอาวุโส เป็นกรณีพิเศษ(เฉพาะรายบุคคล) โดยขอให้ดำเนินการทันปีงบประมาณนี้” นายสมศักดิ์ กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง : “สาธิต” ลั่นประชุมอ.ก.พ. 11 ก.ย. บรรจุขรก.โควิดรอบ 3 พร้อมส่ง ก.พ.พิจารณาทันเดือนนี้

Add new comment