ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช. สธ. เปิดประชุม “วันหมออนามัยแห่งชาติ” ปี 63 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานช่วงโควิด 19 เผยหมออนามัย อีกบุคคลสาธารณสุขที่สำคัญทำงานร่วม อสม. และหน่วยงานในชุมชน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติเนื่องในวันหมออนามัย ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหมออนามัย ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ ปลอดภัย Covid-19 อย่างยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน โดยมีนักสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย และบุคลากรสาธารณสุขจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 600 คน

นายสาธิต กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนหรือหมออนามัย เป็นบุคคลสาธารณสุขที่สำคัญใกล้ชิดประชาชนที่สุด ทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และหน่วยงานในชุมชน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการควบคุม การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยทำงานควบคู่กับ อสม.ทุกขั้นตอน ให้องค์ความรู้แก่ อสม. และเคาะประตูบ้าน ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้นทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคของประชาชนได้เป็นอย่างดี จนได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก

นายสาธิต กล่าวต่อว่า “วันหมออนามัยแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 14 กันยายน ของทุกปี เป็นการรำลึกถึงความดีงามของหมออนามัยที่ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนห่างไกลมาอย่างยาวนาน ในสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา จะสำเร็จไม่ได้เลย หากปราศจากหมออนามัยผู้เป็นเบื้องหลังที่สมบูรณ์แบบ ขอชื่นชมทุกท่านที่มุ่งมั่น ตั้งใจและเสียสละต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ นี่คือความสำเร็จของประเทศไทย

ทั้งนี้ การจัดการประชุมวิชาการ“วันหมออนามัยแห่งชาติ”นี้ เป็นการจัดขึ้นครั้งแรก เพื่อให้เครือข่ายนักสาธารณสุขชุมชนร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลประชาชนและทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การนำเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน การวิจัยและถอดบทเรียนการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน เวทีเสวนาแนวทางควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนอย่างยั่งยืน และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานฯ ของ รพ.สต.ในภูมิภาคต่างๆ

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : กำเนิดสถานีอนามัย และพัฒนาการสู่รพ.สต.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง