คืบหน้าผลสอบสวนโควิด19 เด็ก 2 ขวบเมียนมา ไม่พบหลักฐานแหล่งติดเชื้อในไทย

Mon, 2020-09-21 18:12 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลสอบสวนโรคสรุปกรณีเด็กเมียนมาติดโควิด หลังกลับจากประเทศไทย ล่าสุดไม่พบหลักฐานแหล่งที่ติดเชื้อที่ในปท. ทั้งที่พักและที่ทำงานของผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเด็ก 2 ขวบชาวเมียนมา ตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 หลังกลับจากไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงาน

ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค โดยกองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9 จ.นครราชสีมา) ประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพื่อค้นหาและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเคยทำงานหรือเคยอาศัยกับครอบครัวนี้ทันที เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR

วันที่ 20 กันยายน 2563

1.ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้สัมผัสรวมจำนวน 70 คน แยกเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่อาศัยในแคมป์เดียวกัน จำนวน 16 คน และกลุ่มผู้สัมผัสที่อยู่ในแคมป์อื่นอีกสองแคมป์ จำนวน 54 คน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

2.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สัมผัสรวมจำนวน 76 คน แยกเป็นคนไทย 16 คน และต่างด้าว 60 คน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

รวมผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกสถานที่ในกรณีดังกล่าว จำนวน 146 คน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดทุกรายให้ผลเป็นลบ ไม่พบการติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด

สรุป เด็กที่ติดเชื้อจากการตรวจพบของเมียนมา ยังไม่พบหลักฐานแหล่งที่ติดเชื้อที่ในประเทศไทย ทั้งที่พักและที่ทำงานของผู้ปกครอง จึงมีโอกาสน้อยที่เด็กจะเกิดการติดเชื้อในที่พักแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ อาจมีโอกาสเกิดการติดเชื้อระหว่างการเดินทางกลับบ้าน ทั้งในประเทศไทยหรือขณะอยู่ในประเทศเมียนมา ช่วงระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ตรวจจับได้ทันท่วงทีและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำสำหรับประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเหมาะสม และได้แนะนำประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังอาการและปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค ต่อไป

จึงขอให้ทุกคนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยที่มีระบบเข้มแข็ง และขอให้ประชาชนยังคงดูแลป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเช่นเดิม “สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Add new comment