สปสช.ทำหนังสือย้ำสถานพยาบาลรับผู้ป่วยบัตรทองจากเหตุคลินิกทุจริตฯ ฟรี! ให้เบิกที่สปสช.

Sun, 2020-09-27 21:12 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เลขาฯ สปสช. ทำหนังสือย้ำหน่วยบริการในเครือข่ายฯ ขอความร่วมมือให้บริการผู้ใช้สิทธิที่เป็นสิทธิว่างจากการยกเลิกสัญญาคลินิก-รพ.เอกชน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ- ไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว ส่วนค่าใช้จ่ายเบิกจาก สปสช.

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากกรณีการยกเลิกสัญญากับคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที่ได้ทำการทุจริตการเบิกเงินค่าบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจาก สปสช. ไปแล้วนั้นการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนเลือกคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้เป็นหน่วยบริการประจำได้รับผลกระทบ ซึ่งทาง สปสช.ได้มีแนวทางรองรับโดยกำหนดให้เป็นสิทธิว่าง ซึ่งหมายว่าง คำว่าสิทธิว่างนี้ ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบ แต่หมายถึงเป็นสถานะพิเศษ หรือสิทธิพิเศษที่เป็นเหมือนวีซ่าที่สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในเครือข่าย สปสช. ที่ใดก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่อย่างใด ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหน่วยบริการจะเรียกเก็บค่าบริการมาที่ สปสช. เอง จนกว่า สปสช.จะหาหน่วยบริการแห่งใหม่เพื่อให้ประชาชนเลือกลงทะเบียนได้

ทั้งนี้ สปสช.ได้แบ่งผู้ได้รับผลกระทบเป็น 3 กลุ่มเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คือ 1.กลุ่มผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนัดผ่าตัด ผู้ป่วยล้างไต หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น สปสช.ได้ประสานไปยังผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยตรงว่าจะเข้ารับบริการต่อเนื่องได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการใดบ้าง 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับการดูแลต่อเนื่อง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยรับยาต่อเนื่อง เป็นต้น เบื้องต้นผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. ทั้ง 69 แห่ง โดยไม่จำเป็นต้องขอใบส่งตัวหรือขอประวัติการรักษาจากหน่วยบริการเดิม รวมทั้งได้เพิ่มสต๊อกยาเพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขมียาเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้มีประมาณ 30% ของประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลดังกล่าว ส่วนอีก 70% คือ กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ไม่เจ็บป่วย แต่หากจำเป็นต้องได้รับการรักษา ก็ใช้สิทธิว่างที่ทุกท่านมี ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในเครือข่าย สปสช. ที่ใดก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนกว่า สปสช.จะจัดหาสถานพยาบาลให้ท่านเลือกลงทะเบียนได้

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เพื่อให้การเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิที่หน่วยบริการประจำถูกยกเลิกสัญญาดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ทุกแห่งอย่างสะดวก โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สปสช.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกหน่วยแล้วเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา หลังจากแจ้งไปแล้วครังแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการให้บริการโดยยังไม่ต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำและไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ หน่วยบริการสามารถเบิกได้ได้จาก สปสช. ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดในขณะนี้ มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นสิทธิว่าเข้ารับบริการจากหน่วยบริการต่างๆแล้ว 2,007 ราย แบ่งเป็นใช้บริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 18 คน โรงพยาบาลของรัฐอื่นๆ 1,358 คน และในโรงพยาบาลเอกชน 631 คน รวมค่ารักษา 2,404,897 บาท ซึ่งสามารถเบิกได้จาก สปสช. ตามปกติ

Comments

Submitted by รับผิดชอบตัวจริง on
""กทม.พร้อมดูแลผู้ป่วยบัตรทองกว่า 880,221 คน เข้ารับบริการ รพ.กทม. 9 แห่งทั่วกรุง"" ......................................................................................................................................................................................................... กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 64 แห่ง ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 880,221 คน ทำให้ประชากรกลุ่มนี้ทั้งหมดต้องถือเป็นสิทธิ์ว่าง (สปสช.ยังไม่ได้จัดหน่วยบริการให้) และเกิดเป็นความกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานพยาบาลในการรักษาต่อเนื่อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา............... . กทม. เปิดเผยว่า ประชาชนยังมีสถานะเป็นสิทธิบัตรทอง แต่เป็นสถานะถือสิทธิว่าง หมายถึง หากเจ็บป่วยก็ยังสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการบัตรทองของรัฐและเอกชน รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม. ที่ใดก็ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะหน่วยบริการจะเบิกมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเอง ทั้งนี้ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวจนกว่า สปสช.จะกำหนดหน่วยบริการสำหรับประชาชนแต่ละคนในโอกาสต่อไป............ . อีกทั้ง กทม. ได้เตรียมพร้อมศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง ให้การดูแลรักษาประชาชนในระดับปฐมภูมิ รวมถึงโรงพยาบาลรัฐทั้ง 9 แห่ง เพื่อให้การรับรองผู้ป่วยฉุกเฉิน ดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยผ่าตัด ทำคลอด ล้างไต ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยใช้ประวัติการรักษา หรือ ใบนัดรักษาต่อเนื่องยื่นที่สถานพยาบาลได้เลย ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือส่งตัว............ . สำหรับโรงพยาบาล กทม. ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน................ . สามารถสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรทองได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สายด่วน สปสช. โทร 1330 https://www.facebook.com/BLTBangkok/posts/2737935163135809

Add new comment