ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ให้สิทธิผู้ประกันตนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี เฉพาะอายุ 50 ปีขึ้นไป 1.9 ล้านคน เริ่ม 15 ต.ค. -31 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่สำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะโฆษก สปส. แถลงข่าวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีแก่ผู้มีสิทธิประกันสังคม ว่า ในปีนี้มีการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ต้องมีการคัดกรองผู้ป่วยมากขึ้น องค์การอนามัยโลกจึงมีคำแนะนำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับประชากรของประเทศตัวเอง โดยเฉพาะกล่อมเสี่ยง เพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่และเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองโควิดด้วย เพราะ 2โรคนี้ เป็นกลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นเดียวกัน

นายนันทชัย กล่าวต่อว่า ดังนั้น บอร์ด สปส. จึงมีมติให้ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ให้กับผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1.9 ล้านคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.-31 ธ.ค. นี้ โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลที่มีสิทธิอยู่ และดำเนินการกรอกเอกสารคัดกรองตามมาตรฐานสาธารณสุข ซึ่งบางสถานพยาบาลที่มีการสำรองวัคซีนเพียงพอก็สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้ทันทีเลย แต่บางสถานพยาบาลที่อาจจะมีวัคซีนสำรองไม่เพียงพอก็อาจจะมีการนัดหมายให้ผู้ประกันตนมาฉีดในครั้งต่อไป หากประชาชนมีข้อข้อสงสัย ทางสปส. ได้เปิดสายด่วน 10 คู่สายไว้รองรับ คือ 02-956-2500 ถึง 2510

นายนันทชัย กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีรายงานผู้ประกนตนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เฉลี่ย 2 หมื่นคนต่อปี ต้องนอนรพ.เฉลี่ย 3 วัน มีค่ารักษาเฉลี่ย 1.5 หมื่นบาทต่อคน ซึ่งเมื่อเกิดการเจ็บป่วยส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการได้รับวัคซีนป้องกันโรค จึงช่วยเรื่องสุขภาพของผู้ประกันตน และเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยในปี 2564 สปส.จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้ตั้งแต่เดือน พ.ค. –ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย ส่วนผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เช่น คนที่มีโรคเรื้อรังนั้น จะรับไว้หารือในบอร์ด สปส.ต่อไป