ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเผยผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง กทม. ที่สถานพยาบาลถูกยกเลิกสัญญามารับบริการเพิ่มขึ้นจนแน่นคลินิกผู้ป่วยนอก ย้ำโรงพยาบาลเปิดคลินิกจนถึงเที่ยงคืน ไม่จำเป็นต้องมาแออัดกันตอนกลางวัน

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ทำการยกเลิกสัญญากับหน่วยบริการเอกชนจำนวนหนึ่งในพื้นที่ กทม. ส่งผลให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองจำนวนมากมาสถานะเป็นสิทธิว่างซึ่งหมายถึงไม่มีหน่วยบริการประจำ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งร่วมกับ สปสช. ให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ปรากฎว่าปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ป่วยที่เป็นสิทธิว่างมารับบริการที่คลินิกผู้ป่วยนอกจำนวนมาก ดังนั้น ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าโรงพยาบาลเปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกจนถึงเวลาเที่ยงคืน ดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องมาแออัดในเวลากลางวันแต่อย่างใด

พล.ต.นพ.เหรียญทอง ขยายความว่า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่เดือน เม.ย. 2553 โดยรับดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองประมาณ 5 หมื่นราย และเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อให้กับคลินิกเอกชนซึ่งมีผู้ใช้สิทธิรวมอีกประมาณ 2 แสนราย ดังนั้นจึงมีผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองมารับบริการจำนวนมากและทางโรงพยาบาลก็ให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกจนถึงเที่ยงคืนอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ สปสช.ได้ยกเลิกสัญญากับหน่วยบริการเอกชนอีกหลายแห่ง ทำให้ผู้ใช้สิทธิจำนวนมากที่หน่วยบริการประจำถูกยกเลิกสัญญามีสถานะกลายเป็นสิทธิว่าง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้เตรียมการรองรับผู้ป่วยที่จะมารับบริการ โดยนอกจากเปิดคลินิกผู้ป่วยนอกจนถึงเที่ยงคืนแล้ว ยังได้เพิ่มจำนวนแพทย์ที่ให้บริการในเวลากลางคืนอีก 3 เท่า ทยอยเพิ่มคลินิกสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยในให้มากขึ้น

"แต่เนื่องจากผู้ป่วยสิทธิว่างที่มารับบริการจากพื้นที่ต่างๆ ทั่ว กทม. ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะให้บริการจนถึงเที่ยงคืน ยังคุ้นชินกับการมารับบริการในเวลากลางวัน ดังนั้นจึงเกิดความแออัดในช่วงกลางวันเป็นอย่างมาก จากปกติจะมีผู้ป่วยที่ OPD วันละประมาณ 400 คน แต่หลังจากมีการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้น เฉพาะ 2 วันที่ผ่านมามีผู้มารับบริการที่ OPD เพิ่มเป็น 700 คน ในจำนวนนี้เป็นสิทธิว่างกว่า 400 คน โดยเฉพาะในช่วงเช้าซึ่งแออัดอย่างมากจนไม่มีที่นั่ง ต้องนั่งกับพื้น ด้วยเหตุนี้จึงอยากประชาสัมพันธ์ว่าไม่จำเป็นต้องรีบมาเฉพาะในตอนกลางวัน กระจายกันกลางคืนก็มาได้ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความแออัดและช่วยลดระยะเวลาในการรอพบแพทย์ โรงพยาบาลก็จะได้ให้บริการผู้ป่วยจำนวนมากๆ ได้" พล.ต.นพ.เหรียญทอง กล่าว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กล่าวต่อไปว่า นอกจากคลินิกผู้ป่วยนอกแล้ว โรงพยาบาลยังเปิดคลินิกโรคเฉพาะทางจนถึงเที่ยงคืนเช่นกัน แต่ผู้ป่วยต้องมาตรวจกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปก่อน ถ้าแพทย์พิจารณาว่าต้องพบแพทย์เฉพาะทาง ก็จะนัดให้ไปรับบริการในคลินิกเฉพาะทางต่อไป

พล.ต.นพ.เหรียญทอง กล่าวอีกว่า หากพิจารณาจากแนวโน้มจำนวนผู้ที่มารับบริการแล้วพบว่ายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ โรงพยาบาลอาจพิจารณาขยายเวลาเปิดคลินิกผู้ป่วยนอกเป็นตลอด 24 ชั่วโมงในเดือน พ.ย. อย่างไรก็ดี ยืนยันว่าโรงพยาบาลมีศักยภาพรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้และยินดีร่วมแก้ไขสถานการณ์วิกฤติครั้งนี้ แต่หากผู้ป่วยเกิดความไม่สะดวกในการมารับบริการบ้างก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สำหรับแนวทางการดูแลประชาชนในระยะต่อไป พล.ต.นพ.เหรียญทอง กล่าวว่า โรงพยาบาลกำลังวางแผนเตรียมกระจายผู้ป่วย ด้วยการเปิดคลินิกชุมชนอบอุ่นตามแขวงต่างๆ ในรัศมี 10-20 กม.จากโรงพยาบาล เพื่อทดแทนหน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สปสช. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องสนับสนุนยืดหยุ่นผ่อนปรนกฎเกณฑ์การขออนุญาตต่างๆ ให้รวดเร็วด้วย ทั้งนี้ โรงพยาบาลตั้งใจให้มีรูปแบบเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกมากขึ้น