ปลัดสธ.ชูนโยบายบริหารด้วยธรรมาภิบาล เป็นกระทรวงสีขาว เน้นประโยชน์ประชาชน

Tue, 2020-10-06 14:04 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ. มอบ 9 นโยบายบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ย้ำเข้มรับมือระบาดโควิด-19 พร้อมเปิดตัวแบบจำลองการระบาด(ฉากทัศน์)รอบใหม่ 7 ต.ค.นี้ เผยแนวคิดลดวันกักตัวอยู่ระหว่างศึกษา

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 ต.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงนโยบายอย่างเป็นทางการหลังเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรมในสังกัดกระทรวง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ตนมีนโยบายอยู่ 9 ข้อที่จะต้องผลักดันคือ 1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมากกว่าการรักษาหลังป่วย โดยยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และอสม.ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 2. เศรษฐกิจสุขภาพ เรื่องนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข มองว่าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณปีละกว่า 3-4 แสนล้านบาท ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ ระบบสาธารณสุขสามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วย ดังนั้นเรื่องนี้จะมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นเจ้าภาพหลักจัดทั้งศูนย์กลางการบริการ ศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และศูนย์กลางองค์ความรู้ทางการแพทย์

3.การส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ โดยเอาความต้องการใช้จริงมาเป็นตัวผลักดัน จากที่ก่อนหน้านี้เราเดินหน้ามีผลิตภัณฑ์กัญชาออกมาในท้องตลาดจำนวนมาก ดังนั้นต้องปรับเปลี่ยน แต่ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพด้วย 4.สุขภาพดีวิถีใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) อาหาร ออกกำลังกาย และความรอบรู้ด้านสุขภาพ เน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรค โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย จะให้บุคลากรสาธารณสุขทำเป็นตัวอย่างสวมหน้ากาก 100%

“หน้ากากถือเป็นวัคซีนประจำวันที่สามารถป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุคนี้การถ่ายรูปต่างๆ สามารถถอดหน้ากากได้ประมาณ 1 นาที และอย่าตะโกนคุยกัน เรามีการคุยกันใน EOC พบว่าการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่อได้ดี แม้แต่โควิด-19 เพราะในจำนวนคนที่นั่งเครื่องจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งในเที่ยวบินนั้นมีผู้ป่วยโควิดด้วย โดยสารกันนานกว่า 20 ชั่วโมง แต่เพราะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่อง ก็เลยไม่มีการแพร่กระจายของโรค” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

5.การรับมือการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งจะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแถลงแบบจำลองการระบาด (ฉากทัศน์) วันที่ 7 ต.ค. เวลา 13.00 น. วันนี้ประเทศไทยมีการจัดการการระบาดของโควิด -19 ได้ดี ได้รับคะแนนสูงสุดในโลก แต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบมาก ดังนั้นเราต้องมีการเปิดประเทศ แต่จะเป็นแบบค่อยๆ แง้มประตูในระดับที่สามารถรับได้ เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมโรคกับเศรษฐกิจ อย่างแนวคิดเรื่องการลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวนั้น อยู่ระหว่างการศึกษาและทำแผนว่าหากลดกักตัวเหลือ10 วันความเสี่ยงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าลดเหลือ 7 วันความเสี่ยงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาด้วยว่ามาจากประเทศเสี่ยงมาก เสี่ยงน้อยอย่างไร

6. ระบบบริการก้าวหน้า ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่มที่กทม. และเขตบริการสุขภาพที่ 9 ก่อน เพื่อดูผลดีผลเสีย ก่อนทำต่อในเขตที่ 1, 2 ในปีถัดไป ต้องมีการลดอำนาจกระทรวงสาธารณสุข ลดอำนาจ สปสช. เพิ่มอำนาจประชาชน ด้วยการตั้งกองทุนสุขภาพระดับเขต บริหารคน เงิน ของ ทั้งนี้ สปสช.ต้องไปจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อรองรับเรื่องนี้ด้วย

7.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัย และ ผู้สูงอายุ เพิ่มการคัดกรองสุขภาพจิตเข้าไประหว่างผู้ป่วยไปรับบริการที่สถานพยาบาลด้วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะประคับประคอง 8.ธรรมาภิบาล เป็นกระทรวงสีขาวที่ป้องกันการทุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน 9. องค์กรแห่งความสุข พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่ และขอย้ำว่าหากบุคลากรมีปัญหาอะไรให้มาคุยกันดีๆ อย่าจัดม็อบมา เพราะตนรับฟังเสมอ

 

Comments

Submitted by ระบบคุณธรรม on
ขอแค่ระบบคุณธรรม อย่าให้มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เหมือนที่ผ่าน ๆ มา กระทรวงก็น่าจะสงบสุขขึ้นเยอะ บุคลากรสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จะได้ตั้งใจทำงานอย่างมีความสุข ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่กระทรวงฯกันรายวัน......(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ..หมวด ๑ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ...... มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คำนึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้....... (๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ .......... (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม)

Add new comment