สธ.กำชับบุคลากรในสังกัดการแสดงความเห็นผ่านโซเชียลฯ ฐานะ ขรก. ต้องระมัดระวัง

Tue, 2020-10-20 19:28 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขกำชับทุกหน่วยในสังกัด การแสดงความเห็นผ่านโซเชียลฯในฐานะข้าราชการควรกระทำอย่างระมัดระวัง อาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย

ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ร้อนระอุ.. ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ต.ค.2563 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อความด่วนที่สุด เรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง ถึงอธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

โดยบันทึกข้อความระบุว่า ด้วยปรากฏสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายพื้นที่หลายจังหวัด กระทรวงสาธารณสุขขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

อนึ่ง ในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ในฐานะข้าราชการควรกระทำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย

Add new comment