สธ.เรียกประชุมชมรมในกระทรวงฯ 5 พ.ย. ถกปมบรรจุขรก.โควิด-19

Wed, 2020-10-28 12:57 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“นพ.สุระ วิเศษศักดิ์” รอง ปลัด สธ. เผยยังมีตัวเลข 2.9 พันอัตราจากบรรจุ 2 รอบแรก เหตุมีปัญหาคุณสมบัติ ลาออก คาดนำมาพิจารณาให้กลุ่มตกสำรวจ พร้อมเรียกประชุมชมรมต่างๆ 5 พ.ย.เคลียร์ชัดปมบรรจุโควิด

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Hfocus ถึงความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19 รอบที่ 3 ว่า จะมีการรายงานผลการคัดเลือกให้ทางกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 17 พ.ย.นี้ และกำหนดรายงานตัววันที่ 25 พ.ย. โดย 2 รอบแรกที่ผ่านมามีตำแหน่งประมาณ 2,900 อัตรา ซึ่งตัวเลขกลุ่มนี้มาจากที่มีปัญหาการบรรจุ ซึ่งแบ่งหลักๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ เช่น ตำแหน่งไม่ตรงกับการจ้าง และ2. เป็นกลุ่มที่เดิมมีชื่อตำแหน่ง แต่เมื่อได้ตำแหน่งมาพบว่า ลาออกไปก่อนจะบรรจุแล้ว

“ตำแหน่งส่วนนี้จะพิจารณาว่าจะใช้กลุ่มไหนบ้าง โดยรวมสายสนับสนุนหรือแบคออฟฟิส โดยจะพยายามดูให้ครบทุกด้าน และให้คณะกรรมการผ่านความเห็นชอบอีกครั้ง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาก็มีข้อมูลเข้ามามากพอสมควร แต่ละกลุ่มก็ส่งรายชื่อเข้ามาให้พิจารณามากพอสมควร อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ กระทรวงฯ จะมีการประชุมโดยเชิญผู้แทนชมรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่วงชมรมที่เข้ามาต้องเป็นชมรมที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง โดยจะเชิญเข้ามาร่วมหารือ และแจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งหมด” นพ.สุระ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีตำแหน่ง 2,900 อัตราจะมีการพิจารณาให้กลุ่มไหนบ้าง ต้องเป็นกลุ่มเฉพาะ 24 สายงานหรือไม่ นพ.สุระ กล่าวว่า ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของครม.ที่อนุมัติตำแหน่ง 24 สายงาน ซึ่งหากนอกเหนือจากนั้นอาจเป็นการขัดระเบียบ อย่างไรก็ตาม สำหรับการพิจารณาตำแหน่งจากกรอบอัตราตรงนี้ อาจต้องรอการบรรจุทั้ง 3 รอบก่อน โดยหลังจากกระบวนการบรรจุรอบ 3 แล้วเสร็จประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะเริ่มได้ น่าจะประมาณเดือนธันวาคม 2563

อนึ่ง สำหรับแผนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศา ระยะที่ 3 ประกอบด้วย

วันที่ 2 พ.ย.63 - ส่งบัญชีรายละเอียดผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทางอีเมล์ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 3 พ.ย.63 - สสจ.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ

วันที่ 4 พ.ย.63 - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ

วันที่ 5 พ.ย.63 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ หรือคณะกรรมการอื่นๆ

วันที่ 6 พ.ย.63- แจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และส่งแบบใบสมัครคัดเลือก

วันที่ 9-10 พ.ย.63 – รับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 12 พ.ย. 63 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันเวลา และสถานที่คัดเลือก

วันที่ 13 พ.ย.63 - คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการคะดเลือกตามวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นอย่างน้อย

วันที่ 16 พ.ย.63 - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

วันที่ 17 พ.ย.63 - รายงานผลการคัดเลือกฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 25 พ.ย.63- รายงานตัวแจ้งวันรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ เพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ

Comments

Submitted by ภก.ทรงวุฒิ สารจันทึก on
ขอกราบขอบพระคุณท่านนพ.สุระ วิเศษศักดิ์ เป็นอย่างสูงที่ท่านได้ทำตามที่ท่านปรารภไว้ในวันที่รับตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 1 ต.ค. 63 ว่าจะดูแลเรื่องนี้ครับ

Submitted by นิวส์ นิวส์ on
อยู่ใน24สายงานแต่คุณสมบัติไม่ตรง ก็บรรจุเหรอ เช่น สาขาครุศาสตร์ สาขาเกษตร สาขาธรณีวิทยา จบตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ กพ.รองรับหรือเปล่า ถามจริงกพ ได้ตรวจสอบหรือไม่ หรือส่งแค่สป.ก็จบ

Submitted by นิธิพันธ์ on
ผมขอกราบขอบพระคุณท่าน กระผมเป็น พกส.ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั้วไป แต่(ปฎิบัติงานนักวิชาการคอมฯ) ตอนนี้กระผมไม่ได้บรรจุ เป็นข้าราชการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ตำแหน่งไม่ตรงกับการจ้าง จึงอยากจะเรียนท่าน ขอเสนอความคิดเห็น จากผู้น้อย ให้บรรจุตามตำแหน่งที่จ้าง แต่ต้องปฎิบัติงานอยู่ใน 24 สายงานตามเงื่อนไขของครม. โดยมีการรับรองว่าปฎิบัติงานจริง จากผู้บังคับบัญชา เป็นลำดับขั้นขึ้นไป ขอกราบขอบพระคุณครับ

Submitted by นิวส์ นิวส์ on
หากผ่านกพ.จริง ทำไมตรวจสอบจากสถาบันที่กพ.รับรองหลักสตร ไม่มีในระบบเลยล่ะ

Add new comment