ชวนร่วมงานปรับรูปแบบโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล 2 ธ.ค.นี้ การบริการประชาชนจะเปลี่ยนไป..

Sun, 2020-11-08 13:49 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ชวนถอดบทเรียน “How to : องค์กรดิจิทัล” เปิดขั้นตอน ปรับโฉมโรงพยาบาลให้บริการผ่านระบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ประชาชน ลดปัญหารอคิวนาน

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นพ.โสภณ เมฆธน นายกสมาคมนักบริหารสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้ถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานพยาบาล เพื่อให้การบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ยิ่งการบริการในสถานพยาบาลจะยิ่งมีประโยชน์มาก เนื่องจากหากโรงพยาบาลนำข้อมูลดิจิทัลมาช่วยดำเนินการ จะช่วยแก้ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่มารับบริการได้ อาทิ การใช้ระบบออนไลน์ในการจองคิว โดยไม่ต้องมารอตั้งแต่เช้าตรู่ที่โรงพยาบาล ไม่ต้องมารอเอาคิว แต่จะสามารถจองคิวผ่านออนไลน์ได้ และเมื่อถึงเวลาก็มาถึงเพื่อรับบริการ

นพ.โสภณ กล่าวว่า ปัจจุบันก็มีโรงพยาบาลหลายแห่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยดำเนินการต่างๆ อย่างประชาชนมารับบัตรตรวจรักษาที่ตู้อัตโนมัติ ก็จะมีใบนำทางว่า ไปที่ไหน ทำอย่างไรต่อได้ทันที ลดเวลาการรอคอย และเมื่อหมอสั่งยาเสร็จ ก็ไม่ต้องเอาใบสั่งยาไปยื่นเอง แต่ข้อมูลจะไปที่ห้องจ่ายยาทันที ซึ่งก็จะลดความผิดพลาด ลดต้นทุน การใช้กระดาษ ลดเวลารอคอยของผู้ใช้บริการ ยิ่งปัจจุบันยุค New Normal ยิ่งต้องทำระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน

“ทางสมาคมนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มองว่า หากเราสามารถมี How to ว่าจะทำอย่างไรในการให้เป็นองค์กรดิจิทัล โดยจะมีการถอดบทเรียนว่า มีกี่ขั้นตอน ก็จะช่วยให้โรงพยาบาลอื่นๆ สามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ได้ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุขปี 2564 องค์กรแห่งดิจิทัล ขึ้น ในวันที่ 2 ธันวาคม ที่ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 8 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ซึ่งจะมีผู้แทนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งในส่วนของภาคเอกชน ที่ทำดิจิทัลทรานฟอร์ม มีเอไอทางการแพทย์ และยังมีตัวแทนภาครัฐ อย่างรพ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร รพ.อุดรธานี รพ.สมุทรสาคร และรพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส มาให้ความรู้ในการพัฒนารพ.รูปแบบดิจิทัลอีกด้วย” นพ.โสภณ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการ สมาคมนักบริหารสาธารณสุขปี 2564 องค์กรแห่งดิจิทัล ขึ้น ในวันที่ 2 ธันวาคม ที่ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 8 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ในครั้งนี้ ยังได้ร่วมกับสำนักงาน Hfocus สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก Hfocus เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจได้รับชม

Add new comment