“อนุทิน” เปลี่ยนสโลแกนจากเมาไม่ขับ เป็น “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม” พร้อมแก้ปัญหาขายเหล้าผ่านออนไลน์

Fri, 2020-11-27 15:56 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รองนายกฯ-รมว.สธ. เผยที่ประชุมกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ แนวทางปฏิบัติห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บังคับใช้ 7 ธ.ค.นี้ เหตุที่ผ่านมาพบปัญหาขายผ่านออนไลน์จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ที่ประชุมได้มีการรับทราบให้มีการจัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะบังคับใช้ 7 ธ.ค.นี้ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์จำนวนมาก แต่ยังเอาผิดไม่ได้ในการซื้อขาย เอาผิดได้แค่การโฆษณาเท่านั้น และสุราเถื่อนก็มักขายทางช่องทางนี้ จึงต้องจัดทำร่างตามประกาศเพื่อรองรับการบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ อาทิ การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด การดื่มไม่ขับ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลดังกล่าวให้มากที่สุด โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลให้คำแนะนำและห้ามปรามรวมถึงคัดกรองกันตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องลดลงจากเทศกาลปีใหม่ปีที่ผ่านมาอย่างไร แต่จะทำให้เต็มที่ที่สุด เพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด

“ปีนี้สโลแกนในการรณรงค์ของเราจะไม่ใช้คำว่าเมาไม่ขับ เพราะถ้าบอกว่าเมาไม่ขับนั่นแปลว่าเขาต้องมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วไม่มากก็น้อย ดังนั้นปีนี้เราจะรณรงค์ดื่มไม่ขับ  : ขับไม่ดื่ม  คือ ถ้าต้องขับรถก็ต้องไม่ดื่ม โดยในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น การคัดกรองไม่ให้มีการดื่มแล้วขับนั้นๆ ในส่วนของบุคลากรเราที่จะคัดกรองตั้งแต่ต้นทางนั้นจะไม่ได้ใช้วิธีการเป่าแอลกอฮอล์ เพราะต้องมีเครื่องมือ อีกทั้งยังมีเรื่องของลมหายใจอะไรต่างๆ ดังนั้นจะใช้วิธีทางคลินิกเพื่อดูว่ามีการดื่มเหล้ามาหรือไม่ อาทิ การสังเกต การทดสอบการทรงตัว การเอานิ้วอุดจมูก เป็นต้น” นายอนุทิน กล่าว

Add new comment