"อนุทิน" เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน

Mon, 2020-11-30 22:41 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตัดดอกกัญชาที่จุฬาเอาด้วย ปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์ ปลอดภัยได้มาตรฐาน ไร้สารตกค้าง มุ่งถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน

วันที่ 30 พ.ย. ที่ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ ตั้งแต่การผสมดิน ปุ๋ย เพาะเมล็ด การไล่แมลง การลดสารปนเปื้อนทั้งในดินและในต้น ให้ได้สารสำคัญจากกัญชาที่ปลอดภัยนำไปรักษาโรค และเพื่อนำองค์ความรู้ในการปลูก วิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไปถ่ายทอดไปยังประชาชน ยังช่วยผลักดันนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ากัญชาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้จริง

นายอนุทินกล่าวต่อว่า กัญชาที่ทางจุฬานำมาปลูกนั้นเป็นกัญชาสายพันธุ์ไทยจาก 9 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และตรัง ที่นักวิชาการได้ลงพื้นมาศึกษาวิจัยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ในการเก็บเมล็ดและลำต้น และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ พบว่ามีอยู่ 6 สายพันธุ์หลัก เพื่อนำมาเพาะปลูก วิจัยและพัฒนา โดยการปลูกมีทั้งระบบเปิด ระบบปิด และระบบโรงเรือน เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสม และทราบปริมาณสารสำคัญแต่ละชนิดเพื่อนำไปวิจัยพัฒนาต่อยอด และนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

พร้อมกันนี้ นายอนุทิน ได้ร่วมตัดช่อดอกกัญชารุ่นที่ 1 และปลูกรุ่นที่ 2 ของโครงการ แ ละเป็นพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดสระบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านวิชาการกัญชาทางการแพทย์ มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สาธารณสุข

ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูก และมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านมาตรฐาน GMP ได้แก่ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลหนองโดน

Add new comment