แพทย์แผนไทยฯ ขอเกลี่ยอัตรากำลังบรรจุขรก.โควิดกลุ่มที่ไม่ได้อีก 983 ตำแหน่ง

Thu, 2020-12-03 23:01 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทยร้อง “อนุทิน” ขอเกลี่ยอัตรากำลังจากตำแหน่งเกษียณ ตำแหน่งว่าง บรรจุข้าราชการแพทย์แผนไทยที่ยังไม่ได้รับการบรรจุตำแหน่งอีก 983 ตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย(ประเทศไทย) โดยมีนายคุณนานนท์ เครือแวงมล ประธานชมรมฯ และนายธวัชชัย นาใจคง ผู้ประสานงานชมรมฯ เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีการจัดสรรตำแนห่งแพทย์แผนไทย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์การระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ ทางชมรมฯได้ยื่นหนังสือถือนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการ สธ. โดยมีผู้แทนมารับมอบ สำหรับสาระสำคัญของหนังสือ ระบุว่า จากกรณีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการรุ่นโควิด 24 สายงาน จำนวน 38,105 อัตราตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอ และให้พิจารณาบรรจุแพทย์แผนไทยโดยอาจใช้อัตรากำลังที่เหลืออยู่ไปพร้อมกันนั้น ซึ่งสธ.ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรอัตราว่างตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสธ.ที่ปฏิบัติงานจำนวน 1,000 อัตรา โดยคิดเป็นเพียงร้อยละ 57.43 จากกรอบขั้นต่ำที่ควรมี(กรอบขั้นต่ำ 3,425คน) ซึ่งพบว่าเป็นวิชาชีพที่ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุด ทั้งที่หลายสายงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานคล้ายคลึงกันได้รับการบรรจุครอบคลุมร้อยละ 100 เช่น นักวิชาการสาธารณสุขด้านทันตสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด เป็นต้น

นายธวัชชัย ให้สัมภาษณ์ว่า การมาวันนี้ ชมรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านในการดำเนินการช่วยเหลือกรณีการจัดสรรตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม โดยอาจใช้อัตรากำลังที่เหลือจากการบรรจุข้าราชการใน 24 สายงาน หรือการเกลี่ยอัตรากำลังจากตำแหน่งเกษียณ ตำแหน่งว่างที่มี บรรจุข้าราชการตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุตำแหน่งอีก 983 ตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในทุกวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ดังกล่าว

Add new comment