ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการจังหัวดเชียงใหม่ จากกรณีพบผู้ติดเชื้อจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก ว่า จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ลักลอบเดินทางมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา จำนวน 5 ราย และสามารถสอบสวนควบคุมโรค ติดตามผู้สัมผัสได้ทั้งหมด ขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อภายในพื้นที่ โดยผู้ป่วยโควิด 19 กรณีท่าขี้เหล็กรายสุดท้ายของพื้นที่เชียงใหม่คือ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ดังนั้นหากครบ 14 วันคือในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการ จึงต้องทำให้ จ.เชียงใหม่ได้รับความเชื่อมั่นกลับคืนมา

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ได้แก่ ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์) และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ พบว่า มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างดี ทั้งการตรวจคัดกรองวัดไข้ผู้เข้ารับบริการ การสวมหน้ากาก ล้างมือ การเว้นระยะห่าง หากเว้นระยะห่างไม่ได้ก็ตั้งฉากกั้นแทน การให้สแกนไทยชนะ และทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ ประกอบกับมี อสม.ช่วยเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในชุมชนอย่างเข้มแข็ง ผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งในจังหวัดก็มีความพร้อมที่จะสมัครเข้ามาเป็นสถานที่กักกันทางเลือก เพื่อขยายการรองรับการกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวมถึงมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อพบผู้ติดเชื้อ โดยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ได้มา Kick off Big Cleaning ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ร่วมกับเทศบาลเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ จะช่วยลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อจากสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่คนไทยว่า เชียงใหม่เป็นพื้นที่สะอาดและปลอดภัย (Clean & Clear) ประชาชนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้