ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดสดทุกแห่งกว่า 1,580 แห่งทั่วประเทศ คุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งพ่อค้าที่จำหน่ายสินค้า และประชาชนที่จับจ่ายสินค้าในตลาด ต้องการ์ดไม่ตก 

​วันที่ 20 ธ.ค. นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่มีการพบผู้ป่วยโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มต้นที่หญิงชาวไทยวัย 67 ปี อาชีพค้าขายกุ้งและปลาอยู่ในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ จากการสอบสวนโรคมีจำนวนยอดผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น    จำนวนมากกว่า 600 ราย ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข         (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) มีความห่วงใยเนื่องจากส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความวิตกกังวลต่อการจับจ่ายสินค้าภายใน ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร นำมาซึ่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดตามมาด้วย 

ดังนั้น ผู้ประกอบการตลาดทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และทุกตลาดทั่วประเทศกว่า 1,580 แห่ง ต้องคุมเข้มและการ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ 1) กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด 2) สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 3) จัดจุดล้างมือด้วย        สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 4) รักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด 5) ทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน 6) ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 7) เมื่อกลับบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ไม่ควรนำ  ของใช้ในตลาดกลับบ้าน 

 

 8) จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดป้าย เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และ 9) หมั่นสังเกตอาการตนเองและแรงงานต่างด้าวภายในตลาด ทั้งที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเข้าเมืองผิดกฎหมาย  หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที

 

​นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า ผู้ซื้อจับจ่ายสินค้าภายในตลาด ขอให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1) มีการบันทึกข้อมูลการเข้า – ออก ลงทะเบียนเช็คอินก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”     ทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด 2) ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3) รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร 4) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรงควรใช้อุปกรณ์หยิบจับเพื่อลดการสัมผัส   5) วางแผนการซื้อเพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด 6) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า          70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อน-หลังเข้าตลาด โดยผู้ที่อยู่ในตลาดทุกคนควรที่จะสวมหน้ากากให้ครบทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์

 

​“สำหรับการซื้อขายวัตถุดิบประเภทอาหารทะเลและอาหารประเภทอื่น ๆ ยังทำได้ แต่ต้องระมัดระวังทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และการกินอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ซื้อหามาในช่วงนี้นั้น ควรกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น ไม่แนะนำให้กินแบบดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ เพราะหากมีการปนเปื้อนของไวรัส ก็จะทำให้มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อได้ ส่วนผู้ที่ประกอบกิจการค้าขายอาหาร     ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือของสดเพื่อขายต่อ ซึ่งรับจากพื้นที่ที่ยังมีการระบาดหรือมีการรายงานะบผู้ป่วย ต้องเคร่งครัดเรื่องความสะอาด เน้นการป้องกันตนเองของผู้ประกอบการและลูกจ้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำทั้งชาวไทยและต่างด้าว  ที่มีหรือไม่มีใบอนุญาต ที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร โดยเข้าไปในพื้นที่ตลาดกลางกุ้งและหอพักศรีเมือง ตลาดต้นสน     ตลาดแม่พ่วง  ตลาดทะเลไทย  ตลาดนัดวิลล่า  ตลาดโกรกกราก  มหาชัยนิเวศ  บ้านเอื้ออาทรท่าจีน และตลาดเคหะนาดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สามารถเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19 ได้ที่โรงพยาบาลอำเภอในท้องที่ของตนเองทุกแห่ง     ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด