“หมอเกียรติภูมิ” ปลัดสธ. ควบนั่งประธานบอร์ด อภ.คนใหม่

Tue, 2020-12-29 15:27 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดใหม่ 11 คน “นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั่งประธานบอร์ด อภ.คนใหม่

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม จำนวน 11 คน แทนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ดังนี้

1. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานกรรมการ

2. นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

3. นายเจษฎา โชคดำรงสุข (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

4. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

5. พลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการ

6. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ

7. นายอัศม์เดช วานิชชินชัย (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

8. นายสรนิต ศิลธรรม (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

9. นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการ

10. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ กรรมการ

11. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 

Add new comment