“หมอโอภาส” ให้กำลังใจบุคลากรสถาบันบำราศนราดูร ทำงานโควิด-19

Wed, 2021-01-13 16:05 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันบำราศนราดูร ในการดำเนินงานตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ที่ดำเนินงานให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งขณะนี้กำลังรักษาตัวในสถาบันบำราศนราดูร จำนวน 17 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคฯ (PUI) จำนวน 5 ราย และให้บริการประชาชนในคลินิกแยกโรคระบบทางเดินหายใจ มากกว่า 200 คนต่อวัน

“ในการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบำราศนราดูรทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด 19 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อมาดูว่าต้องสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมบ้าง ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เสียสละเวลามาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุด ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเอง และขอให้มีสุขภาพกาย-สุขภาพใจที่ดีตลอดไป” นพ.โอภาส กล่าว 

Add new comment