อาการผู้ว่าสมุทรสาคร พบติดเชื้อแบคทีเรีย ยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

Mon, 2021-01-18 14:21 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ศิริราชอัปเดทอาการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ล่าสุดปิดอกัเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่ใช่โควิด เหตุเพราะเดิมปอดถูกโจมตีจากโควิด-19 จึงทำให้เกิดรอยโรค ทำให้ถูกแบคทีเรียซ้ำเติมได้ง่าย จึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจต่อไปอีก

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงความคืบหน้าอาการของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ป่วยโรคโควิด-19 ว่า ผลการเพาะเชื้อใน 24 ชม. พบว่า ตอบสนองกับยาปฏิชีวนะบางตัวดี แต่ก็มีการดื้อยาปฏิชีวนะบางตัว ดังนั้นจึงต้องมีการให้ยาปฏิชีวนะ เพิ่มเติม อีก 1-2 ตัว เนื่องจากเสมหะค่อนข้างเยอะ การควบคุมการติดเชื้อในปอดทำได้ดีระดับหนึ่ง และเอ็กซเรย์ปอดพบว่าการอักเสบดูเหมือนว่าจะเยอะขึ้น ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช่โควิด-19 เพราะการรักษาโควิด-19 การให้ยาต่างๆ นั้นจบไปแล้ว แต่เนื่องจากเดิมปอดท่านผู้ว่าถูกโจมตีจากโควิดจึงทำให้เกิดรอยโรคอยู่ก่อน จึงมีโอกาสถูกเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมเข้าไปได้ง่าย เพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าหากเป็นเช่นนี้ คงต้องเลื่อนการถอดเครื่องช่วยหายใจไปก่อน เพื่อดูดเอาเสมหะต่างๆ ซึ่งยังค่อนข้างเยอะ

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

เมื่อถามว่าเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรักษาในห้องความดันลบ ดังนั้นการติดเชื้อแบคทีเรียนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร  ศ.นพ. ประสิทธิ์ กล่าวว่าการรักษาในห้องความดันลบนั้นคือการป้องกันไม่ให้เชื้อที่อยู่ในห้อง หลุดออกมาข้างนอกได้ แต่เชื้อที่อาจจะมีอยู่เดิมไม่ได้หายไปไหน และโดยปกติร่างกายคนเราก็จะมีเชื้อโรคอยู่ เช่น แบคทีเรียจะมีอยู่ในเสมหะ หากปกติก็จะถูกขับออกมา 

ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่พบได้ในห้องไอซียู มาตรฐานการแพทย์จึงต้องมีการดูแลห้องไอซียูให้ปลอดเชื้อ อย่างไรก็ตาม อย่างที่ชี้แจง ท่านผู้ว่าฯ ถูกโจมตีด้วยโควิดมาก่อน และช่วงนี้มีเสมหะมาก จึงเป็นที่มาที่เราจะต้องจัดการกับเสมหะให้ดี และใช่เครื่องช่วยหายใจเอาไว้เพื่อจะได้ดูดเสมหะออกมาได้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบดำเนินการเพราะถ้าปกติหากมีการดื้อยาอีกจะต้องให้ยาปฏิชีวนะตัวใหม่เพิ่มอีก 1-2 ตัว

ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา

Add new comment