มีผลแล้ว! ราชกิจจาฯออกประกาศข้อบังคับ 2 ฉบับ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

Thu, 2021-01-21 16:05 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2564 จำนวน 2 ฉบับ เผยรายละเอียดหน้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนจำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2564 โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับประกาศ คือ การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว

ส่วนฉบับที่ 2 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2564 โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปจากวันที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประกาศฉบับที่ 1 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2564 โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับประกาศว่าด้วยการตรวจว่าด้วยการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น อาทิ ไข้ตัวร้อน ไข้และมีผื่นหรือจุด ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน โรคขาดสารอาหาร อาหารเป็นพิษ โรคหวัด โรคผิวหนัง กระดุกหัก ข้อเคล็ด การทำคลอดปกติในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ยังวางแผนครอบครัวได้ ดังนี้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การให้ยาคุมกำเนิด และถุงยางอนามัย

ส่วนฉบับที่ 2 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2564 โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับประกาศว่าด้วยเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม ใจความสำคัญอาทิ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้กระทำการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการต่างๆ ดังนี้ การตรวจสอบเรื่องน้ำสะอาด การตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบสิ่งปฏิกูล การตรวจสอบของเสียอันตราย เป็นต้น

Add new comment