โควิดติดเชื้อรายใหม่ 930 ราย เสียชีวิตอีก 1 เป็นชาวเมียนมา

Sat, 2021-01-30 12:15 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สถานการณ์ โควิด-19 ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เป็นในประเทศ 916 ราย เสียชีวิต 1 รายชาวเมียนมาอายุ  31 ปี ยอดสะสมเสียชีวิต 77 ราย

วันที่ 30 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 930 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 916 ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและบริการ 27 ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 889 ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค(Quarantine) 11 ราย ส่วนที่ไม่ได้เข้าสถานกักกันโรค 3 ราย มาจากมาเลเซีย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม 17,953 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 15,501 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 8,553 ราย รักษาหายแล้ว 11,505 ราย เหลือรักษาอยู่ 6,371 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสมที่ 77 ราย โดยผู้ป่วยในการระบาดรอบใหม่สะสม 13,716 ราย และเสียชีวิตสะสม 17 ราย

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตรายที่ 77 เป็นชายเมียนมา อายุ 31 ปี อาชีพรับจ้าง พักอาศัยและทำงานใน จ.สมุทรสาคร โรคประจำตัว คือ ตับแข็ง ติดสุราเรื้อรัง มีประวัติทำงานร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 มีอาการไข้ แน่นท้อง ตาและตัวเหลือง จึงได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาล(รพ.) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. มีอาการเหนื่อยหอบ ผลเอกซเรย์ปอดมีการอักเสบ แพทย์จึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ผลยืนยันติดเชื้อ ต่อมาวันที่ 2 ม.ค. มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร เมื่อวันที่ 19 ม.ค. มีอาการไตวายเฉียบพลัน และมีภาวะลิ่มเลือดแพร่กระจายในหลอดเลือด ต่อมาอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในวันที่ 27 ม.ค.

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบบริการฯ 27 ราย พบใน สมุทรสาคร 18 ราย กรุงเทพมหานคร(กทม.) 3 ราย นนทบุรี 2 ราย มหาสารคาม 2 ราย ตาก 1 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย ส่วนการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 889 ราย พบใน สมุทรสาคร 865 ราย สมุทรปราการ 18 ราย มหาสารคาม 4 ราย กทม. 1 ราย และระยอง 1 ราย

“กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศ พบว่า ผู้ป่วยที่พบจากระบบบริการฯ มีจำนวนมากที่สุดคือ 250 ราย หลังจากมีมาตรการเฝ้าระวัง ก็มีแนวโน้มลดลงและควบคุมได้ ซึ่งวันนี้พบการติดเชื้อในประเทศเพียง 27 ราย ส่วนผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ในหลายจังหวัด แต่ส่วนใหญ่พบมากใน จ.สมุทรสาคร สัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่สูง ซึ่งวันนี้มีจำนวนสูงที่สุด คือ 889 ราย ทั้งนี้ การคัดกรองเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร จะทำอย่างต่อเนื่อง จึงจะมีตัวเลขสูงไปอีกระยะหนึ่ง” พญ.พรรณประภา กล่าว

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศสะสมที่ 63 จังหวัด แต่จะพบว่าช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ม.ค. พบการติดเชื้อเพียง 17 จังหวัด เป็นจำนวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ พบผู้ป่วยรายใหม่ 5.8 แสนราย สะสมทั้งหมด 102.62 ล้านราย เสียชีวิตรายใหม่ 1.49 หมื่นราย สะสมที่ 2.21 ล้านราย โดย 5 ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย และสหราชอาณาจักร ส่วนสถานการณ์ในทวีปเอเซีย พบว่า มาเลเซีย อยู่ลำดับที่ 55 ของโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,725 ราย สะสม 203,933 ราย ซึ่งยังเป็นตัวเลขที่สูงต่อเนื่อง ฉะนั้นพื้นที่แนวชายแดนใต้ของไทย 4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล ยังเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับรัฐกลันตัน รัฐเปรัก เกอดะฮ์ และรัฐปะลิส และเมียนมา รายใหม่ 363 ราย สะสม 139,515 ราย

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม