เตรียมระบบฉีดวัคซีนโควิดซิโนแวค กลุ่มสมัครใจล็อตแรก เริ่ม 28 ก.พ. หลังถึงไทย 24 ก.พ.

Tue, 2021-02-16 20:48 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบระบบฉีดวัคซีนโควิด19 “ซิโนแวค” ล็อตแรก 2 แสนโดส ล่าสุดรวบรวมรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่สมัครใจฉีดวัคซีนราว 3.2 หมื่นคน ส่วนปชช.กำลังรวบรวมรายชื่อ ตั้งระบบ 8 ขั้นตอน ทุกขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที คาดไม่เกิน 28 ก.พ. พร้อมฉีด

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่โรงพยาบาลราชวิถี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) พร้อมด้วยนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี ทดสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยนายสาธิต กล่าวว่า จากการดูการซ้อมระบบการฉีดวัคซีน ในรพ.ราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกรมการแพทย์ จัดระบบไว้ 8 ขั้นตอน ทำบัตร ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติ รอฉีด เข้ารับการฉีด พักรอดูอาการ 30 นาที ตรวจสอบก่อนกลับ แสดงผลในไลน์หมอพร้อม ซึ่งทุกขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที ทั้งนี้เมื่อวัคซีนจากซิโนแวคมาถึงประเทศไทย วันที่ 24 ก.พ.นี้ คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบและพร้อมฉีด ไม่เกินวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งตนพร้อมด้วยผู้บริหารสธ.พร้อมฉีดแน่นอน

ด้าน นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ระบบการฉีดวัคซีนของรพ.ราชวิถี จะเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลต่างๆ นำไปปรับใช้ได้ ทั้งนี้สำหรับในเขตกรุงเทพฯ กรมการแพทย์เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ว่า ฯ กทม. เป็นประธาน โดยทำหน้าที่รวบรวมจำนวนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนล็อตแรก จำนวน 2 แสนโดส ของ ซิโนแวค ซึ่งมีรายชื่อในโรงพยาบาลที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯซึ่งมีหลายสังกัด ได้แก่ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพ และเอกชน โดยรวบรวมทั้งรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่สมัครใจฉีดวัคซีน ประมาณ 32,000 คน

ส่วนประชาชน 7 กลุ่มโรคแรกที่จะได้ฉีด กำลังรวบรวมรายชื่อ และจากการหารือเบื้องต้นกับผู้ว่าฯ กทม. คาดว่าพื้นที่ กทม.น่าจะได้วัคซีนมาจำนวน 8 หมื่นโดส ก็อาจจะฉีดในเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของ กทม.ก่อนส่วนต่างจังหวัด เป็นหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับวัคซีน ซึ่งวัคซีนของซิโนแวค กำหนดฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 18-59 ปี ดังนั้นผู้ที่มีอายุ 60 ปีก็จะไม่ได้รับวัคซีน คงต้องรอวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกา

ด้าน นพ.สมเกียรติ กล่าวว่า รพ.ราชวิถี สามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้วันละ 500 คน สำหรับจุดนั่งพักหลังการฉีดนั้น จัดให้อยู่ใกล้ห้องฉุกเฉิน หากมีปัญหาขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันที นอกจากนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพฯ ก็ได้มีการหารือว่า อาจจัดจุดฉีดวัคซีนที่มีพื้นที่กว้างขวางไว้รองรับคนที่มาฉีดนับพันคนได้ เช่น สนามกีฬา ศูนย์การค้า โรงละคร ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต รถฉุกเฉินต่างๆ ให้พร้อม

สำหรับการทดสอบระบบการฉีดวัคซีน COVID-19 เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้ารับบริการจะมีการคัดกรองความเสี่ยง วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการลงทะเบียน (ทำบัตร) เพื่อยืนยันตัวตน ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ และลงนามใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีน จากนั้น ขั้นตอนที่ 6 จะให้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกรายนั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ 30 นาที โดยได้จัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาล แพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับการดูแลผู้ที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีน และมีการแนะนำวิธีการใช้ Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน และรับการแจ้งเตือนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 รวมถึงผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19 ทาง Line Official Account “หมอพร้อม” อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการ ให้คำแนะนำ และออกใบนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ขั้นตอนที่ 8 จะมีการแสดงผล Dash Board จาก Line Official Account “หมอพร้อม” แสดงการประเมินผลความครอบคลุมทุกกระบวนการการบริการ การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับ

วันเดียวกัน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 ให้สัมภาษณ์ว่า เดิมคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้วัคซีนโควิด-19 กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ด้วย เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่เนื่องจากวัคซีนของซิโนแวคนั้นมีการทดลองให้วัคซีนฯ กับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวนน้อย ทำให้ไม่รู้ว่าประสิทธิผล และความปลอดภัยในกลุ่มนี้เป็นอย่างไร ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าในระยะแรกที่วัคซีนโควิด-19 จากซิโนแวค ไม่ควรฉีดให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มนี้ให้รอฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาเลย

Comments

Submitted by 60ปีฉีดได้ on
""สร้างความเชื่อมั่น! ผู้นำฮ่องกงรับการฉีดวัคซีน “ซิโนแวค” เข็มแรก"" เผยแพร่: 22 ก.พ. 2564 16:34 ปรับปรุง: 22 ก.พ. 2564 16:34 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ ................................................................................................................................................................. กลุ่มสื่อต่างประเทศรายงาน วันจันทร์ (22 ก.พ.) “แคร์รี หล่ำ” อายุ 63 ปี ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมคณะผู้บริหารฮ่องกงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งผลิตโดยบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จำกัด (Sinovac Biotech) ของจีน............. วัคซีนโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย ซึ่งผลิตโดยบริษัท ซิโนแวคฯ ถูกส่งถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีนวันศุกร์ (19 ก.พ.) หลังได้รับอนุมัติใช้งานในกรณีฉุกเฉินเมื่อวันพฤหัสบดี (18 ก.พ.) โดยเป็นวัคซีนโรคโควิด-19 ประเภทแรกในฮ่องกง.................... นาง Sophia Chan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฮ่องกงกล่าวหลังได้รับวัคซีนว่า "ชาวฮ่องกงต้องร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้สังคมฮ่องกงฟื้นฟูให้เร็วที่สุด".............. ฮ่องกงได้ทำการสำรองวัคซีนของซิโนแวคจำนวน 7.5 ล้านโดส โดยรัฐบาลระบุว่าวัคซีนชุดแรกที่ส่งมอบในวันศุกร์ (19 ก.พ.) มีจำนวน 1 ล้านโดส.............. ในระยะแรก ฮ่องกงจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และคนขับรถบรรทุกข้ามพรมแดน จะได้รับวัคซีนโดสแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย https://mgronline.com/china/detail/9640000017637

Submitted by Suwichai Thamma... on
อ้างถึง https://drive.google.com/file/d/1VjTbTeJktf13lA0J2kCnHYuyV18xKwqE/view?usp=sharing อ้างถึง https://youtu.be/OGC3gtpurlE จากคลิป ได้กล่าวถึงการจดบันทึกอุณหภูมิการจัดเก็บ เพื่อประเมินว่าวั๕ซีนนี้ได้หมดอายุหรือยัง การหมดอายุจะตรวจสอบอย่างไร ? ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็น โดยสังเขป 2 กรณี 1. กรณีแรก คือการทดสอบจากของจริง กล่าวคือ นำเข้าห้องแลปทำตามวิธีการทางห้องแลป เพื่อดูว่าหมดอายุหรือยัง ? 2. กรณีที่สองนี้เป็นการตรงจับบนขวด ทำไง ??? จากที่ผมได้ให้ข้อคิดว่า น่าจะมีการต่อรองให้มีการเปลี่ยนแพคเก็ตให้อยู่ในรูปแบบของแคปซูลแข็กเก็ต(เหมือนกระสุนปืน ผู้ฉีดถือกระบอกโดยนำแคปซูนพร้องเข็มใส่ซองปืน ฉีดอย่างเดียว แทนที่จะมาดูดไปดูดมาจากขวดเข็มก็ต้องเสีย กระบอกฉีดก็ต้องทิ้งก็บิวเข้าไปเป็นแคปซูลไปเลย ใส่ฉีดทิ้ง ในหลักการวิศวกรรมอุตสาหการ ถ้ามาดูดจากขวดปริมาณก็ต้องระวังดูดมากดูดน้อย 1 รอบ แล้วนำมาฉีด 1 รอบ เท่ากับ 2 รอบ [เข็มสองเข็มก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่นี้เป็นล้านเข็มจากยก 2 ล้านเที่ยวเหลือ ล้านเที่ยว] ถ้าใช้เป็นแบบแคปซูลก็จับใส่ฉีดเลย แถมลดค่าขวดวัคซิลไปอีก คนฉีดก็เมื่อยครั้งเดียว และใช้ผู้ฉีดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชียวชาญสูงไม่ต้องกลัวปริมาณผิดพลาดแล้วนั้น) ก็มาถึงวิธีแบบเฉพาะวัดบริบท ทำอย่างไร ? งก็เพี่ยงทำแถบสีที่เป็นแถววุ้นสกรีนลงบนขวด โดยแต้มเพาะเชื้อลาบนแถบวุ้น(เขียว หรือสีอื่นตามความเหมาะสม) พอผู้ฉีดรับแคปซูลมาก็เพียงแต่ดูสีบนขวด ถ้าขวดได้รับอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเชื้อที่เพาะไว้ข้างขวดก็จะเจริญเติบโดตแสดงเห็นเป็นสีให้เห็นหากสีเข้มก็ต้องทิ้ง ทำนองนั้น .....***เพราะอะไร เพราะผมเห็นการบรรจุ วัคซีนก่อนนำมาสนามบิน ก่อนเข้าเครื่องบิด ไม่ได้อยู่ในที่เย็นไม่ทราบว่าคงค้างกี่เวลา นานเท่าไรจึงจะถูกใส่ในห้องเย็นพร้อมส่งเครื่องลิน อย่าลืมน่ะท่าน 2 ล้านโดส จะส่งต้องทะยอยใส่ให้เย็นในเครื่องบินอาจใช้เวลานานทำให้วัคซีนด้อยค่าได้ ก็ทำแถบก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทราบว่าได้อยู่ในอากกาศปรกตินานเท่าไร วัคซันเสื่อมหรือยังน่ะครับ ****** เป็นเพียงความคิดเห็นเล็กๆๆๆ ...หากมีไว้แล้วก็ขออภัยด้วยที่อวดรู้ .......ด้วยความปราถนาดี ------- สวัสดีครับ --------

Add new comment