หมออนามัย ร่วมชมรมอสม.ฯ ผุดโครงการชวนเดิน วิ่ง ออกกำลังกาย

Wed, 2021-02-17 18:59 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

หมออนามัย จับมือ ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย หนุน “ก้าวท้าใจ ซีซั่น 3” ผุดโครงการ อสม.และหมอ ชวนเดินวิ่งออกกำลังกาย รณรงค์สร้างสุขภาพ ลดโรค ห่างไกลโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการอสม.และหมอ ชวนเดินวิ่งออกกำลังกาย เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย ด้วยหลัก 3 อ 2 ส. ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และ คณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย) ณ ห้องประชุมสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการสร้างปรากฎการณ์ด้านสุขภาพที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รณรงค์ให้ประชาชน ลด ละเลิกการสูบบุหรี่ได้กว่า 2.9 ล้านคน เลิกได้ 6 เดือนขึ้นไป 1.1 แสนคน ลดค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่ 12 ล้านบาทต่อวัน หรือมากกว่า 4,600 ล้านบาทต่อปี สร้างสุขภาพดีให้คนทั่วประเทศมาแล้ว และครั้งนี้ก็มุ่งหวังส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้แข็งแรงด้วยการรณรงค์ออกกำลังกายทั่วประเทศ ตามหลัก 3 อ. 2 ส. ได้แก่ การออกำลังกาย กินอาหาร และอารมณ์ 2 ส. ได้แก่ ไม่สูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา เบียร์ เครื่องดื่มมึนเมา ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

นายธาดา กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานคือ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกพื้นที่ 2.จะทำการคัดเลือกพร้อมประกาศมอบรางวัลบุคคลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพในงานวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2564 และ 3. จะส่งเสริมให้จัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้จะอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีแกนนำและผู้ประสานงานเครือข่ายหมออนามัยทั่วประเทศร่วมกับสมาชิก อสม.ที่มีอยู่ 1.5 ล้านคน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว

“ โครงการ อสม.และหมอ ชวนเดินวิ่งออกกำลังกาย มุ่งหวังที่จะหนุนเสริมและสนับสนุนโครงการ ก้าวท้าใจ Season3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะกระตุ้นและสร้างเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะ ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุข รวมทั้ง อสม. ทั่วประเทศ เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ”

อย่างไรก็ตาม โครงการอสม.และหมอ ชวนเดินวิ่งออกกำลังกาย จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพตนเองให้มากยิ่งขึ้น เพราะที่สุดแล้วการมีสุขภาพดีเท่ากับห่างไกลจากโรคต่างๆ ยิ่งลด ละเลิก การสูบบุหรี่และเครื่องแอลกอออล์ ก็จะทำให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะขับเคลื่อนรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

Add new comment