กรมวิทย์ เตรียมพร้อมแล็บตรวจวัคซีนโควิดซิโนแวค

Mon, 2021-02-22 18:28 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ ตรวจคุณภาพวัคซีนโควิด “ซิโนแวค” ล็อตแรกถึงไทย 24 ก.พ. ตรวจทั้งความปลอดภัยกายภาพ เคมี สิ่งเจือปน ตรวจเอกลักษณ์ ความแรงที่ตอบสนองต่อเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ (แล็บ) สำหรับตรวจคุณภาพวัคซีนซิโนแวค ล็อตแรกที่จะเข้ามาถึงประเทศไทยในวันที่ 24 ก.พ.นี้ ว่า ตอนนี้ห้องแล็บมีความพร้อม 100% ในการตรวจคุณภาพวัคซีนซิโนแวคล็อตแรกที่จะเข้ามาถึงวันที่ 24 ก.พ. นี้ โดยตัวอย่างที่จะตรวจนั้นทางองค์การเภสัชกรรม(อภ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างมาให้กรมวิทย์ตรวจสอบ ซึ่งจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งกายภาพ เคมี ดูว่าวัคซีนมีการตกตะกอนหรือไม่ มีสิ่งที่เป็นอันตรายเจือปนหรือไม่ ตรวจเอกลักษณ์ และตรวจความแรงของวัคซีนที่ตอบสนองต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้หลังได้รับตัวอย่างมาและเริ่มตรวจวิเคราะห์จะใช้เวลาประมาณ 3 วันก็จะทราบผล

ผู้สื่อข่าวถามว่าเนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาถึงไทย ทำให้เราต้องปรับปรุงแล็บและการตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า เรื่องนี้เราไม่ได้เพิ่งจะมาดำเนินการ แต่นับตั้งแต่ที่มีการยื่นเอกสารเข้ามาขอขึ้นทะเบียนกับทางอย.นั้น จะมีรายละเอียดด้านต่างๆ ของวัคซีนอยู่แล้ว กรมวิทย์ ก็มีการตรวจสอบ ศึกษาเอกสารและนำมาสู่การพัฒนาการตรวจของแล็บกรมวิทย์ ดังนั้นตอนนี้แล็บของเรามีความพร้อมตรวจทั้งวัคซีนจากซิโนแวค และแอสตราเซเนกาเลย

Add new comment