ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ว่าฯ กทม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรกให้บุคลากรทางการแพทย์สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย พร้อมผู้บริหารกทม.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มี.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยในส่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ประกอบด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า วันนี้กรุงเทพมหานครเริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 30 ราย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน ธะโร อุทิศ จำนวน 50 ราย และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 50 ราย รวมจำนวน 130 ราย รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวน 13 แห่ง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการที่ไม่พึงประสงค์จะสามารถให้การดูแลได้อย่างทันท่วงที ต่อจากนั้นจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ในสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยภายในสัปดาห์นี้จะฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใน 6 พื้นที่เขตที่เชื่อมต่อจังหวัดสมุทรสาครให้ครบถ้วนรวมจำนวน 3,700 ราย สำหรับสัปดาห์ที่ 2 จะฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

ส่วนสัปดาห์ที่ 3 จะฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง คือ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน ที่มีอายุ 18-59 ปี และสัปดาห์ที่ 4 จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” สามารถสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กรุงเทพมหานครในเบื้องต้นซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท SINOVAC จำนวน 66,000 โดส สามารถฉีดได้จำนวน 33,000 ราย โดยจะทำการฉีดให้แล้วเสร็จประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมี.ค.64 จากนั้นประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน รัฐบาลจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 800,000 โดส กรุงเทพมหานครจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก 30% จากจำนวนดังกล่าว เพื่อนำมาบริการฉีดแก่บุคลากรและประชาชน กทม. ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนโดยคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการฉีดวัคซีนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID - 19 ต่อไป

ในวันเดียวกันนี้ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ เขตหนองแขม โดยวันนี้ได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อ sinovac ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุ 18-59 ปี ซึ่งต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 จะห่างจากเข็มแรก เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มคนไข้กลุ่มเสี่ยงอายุ 18-59 ปี ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ส่วนกลุ่มคนไข้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะฉีดวัคซีน astrazeneca