ปลัดสธ.ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงกรณีฉีดวัคซีนโควิด19 แขกวีไอพี

Tue, 2021-03-02 12:33 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“หมอโอภาส” ย้ำไม่เป็นความจริง หลังกระแสข่าวว่า เชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด19 ให้แขกวีไอพี กระทบกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า ด้านปลัดสธ.ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงฯ มีผู้ตรวจฯ เป็นประธาน เพื่อสร้างความมั่นใจปชช.

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการฉีดวัคซีนโควิด19 ที่จ.เชียงใหม่ว่ามีการฉีดให้แก่แขกวีไอพี (VIP) ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์ ว่า สำหรับกรณีนี้ ทางจ.เชียงใหม่ให้ข้อมูลว่า ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 1,450 คน ซึ่งได้กำหนดรายชื่อไว้แล้ว โดยใน 1,450 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ โดยแผนกำหนดวันแรกจำนวน 373 คน แต่ปรากฎว่า เริ่มแรกในการลงทะเบียนสมัครใจฉีดมีจำนวนไม่มาก อาจเพราะไม่มั่นใจ แต่หลังจากมีการประชาสัมพันธ์จึงทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น ทำให้วันแรกมีมาฉีด 140 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 73 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 67 คน ซึ่งในจำนวน 67 คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือมีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด ซึ่งไม่ใช่แขกวีไอพี

“โดยจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย โดยหนึ่งในนั้นก็มีทหารยศสัญญาบัตร และมีนายสิบด้วย ก็มาฉีด ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด และมีชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ทางเชียงใหม่มีการชี้แจงและแถลงข่าว ขณะเดียวกันทาง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธาน และมีผู้คุณวุฒิกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการ เพื่อให้เรื่องนี้ชัดเจน และเพิ่มความมั่นใจต่อระบบกับประชาชน” นพ.โอภาส กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับไลน์ "หมอพร้อม" ขอย้ำว่า ขณะนี้ไม่ได้วางระบบให้จองคิวการฉีดวัคซีน แต่เป็นเพียงการเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด19 การติดตามอาการหลังฉีด เป็นต้น ส่วนการจองคิวการฉีดจะเป็นเรื่องอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนา

Add new comment