คกก.โรคติดต่อฯประชุม 8 มี.ค.ถก “วัคซีนพาสปอร์ต”

Tue, 2021-03-02 13:03 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยตามกฎหมายผู้รับวัคซีนโควิดจนครบ สามารถขอหนังสือรับรองได้ ส่วนจะเป็นวัคซีนพาสปอร์ต มีรายละเอียดอย่างไร รอประชุมกก.โรคติดต่อฯ 8 มี.ค.ได้ข้อสรุป ขณะที่ WHO สัปดาห์นี้หารือฟอร์มมาตรฐานวัคซีนพาสปอร์ตทั่วโลก

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณีคนฉีดวัคซีนโควิด19 แล้วจะสามารถขอวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport ) ได้หรือไม่ ว่า พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ มีกฎหมายโดยมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) หรือผอ.โรงพยาบาลเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้กับประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิดจนครบได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางระบบไว้เช่นกัน

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนนั้น คือ เมื่อบุคคลที่ฉีดวัคซีนจนครบทางโรงพยาบาลจะออกใบรับรองการฉีดวัคซีนครบให้ และหลังจากนั้นหากต้องการหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการก็สามารถมาขอได้ที่กรมควบคุมโรค แต่กรณีจะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในวันที่ 8 มี.ค.2564 นี้ ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร ซึ่งขอให้รอความชัดเจนจากการประชุมก่อน

เมื่อถามว่า เมื่อมีวัคซีนพาสปอร์ตหากไปนอกพื้นที่ หรือไปต่างประเทศต้องกักตัวอีกหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า เรื่องนี้ก็จะมีการประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ในวันที่ 8 มี.ค.เช่นกัน รวมทั้งกรณีของต่างชาติที่เข้ามาในไทยด้วย เพราะเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งขณะนี้องค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณา และจะประชุมในสัปดาห์นี้ ว่า กรณีหากมีวัคซีนพาสปอร์ตในแต่ละประเทศ ควรทำเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งก็ต้องรอความชัดเจนเรื่องนี้ก่อน

Add new comment