บอร์ดการแพทย์ฉุกเฉิน เคาะเลือก “หมออัจฉริยะ” นั่งเก้าอี้เลขา สพฉ. สมัยสอง

Thu, 2021-03-04 13:42 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“อนุทิน” นั่งประธานประชุมบอร์ดการแพทย์ฉุกเฉิน ลงคะแนนเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ “ร.อ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา” นั่งเก้าอี้สมัยสอง

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) เพื่อลงคะแนนเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรวม 3 คน ได้แก่ ร.อ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา , นพ. ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ และ นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ ผลการลงคะแนน ที่ประชุมมีมติเลือกร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สพฉ. ซึ่งถือเป็นการดำรงตำแหน่งเลขาธิการต่อเนื่องสมัยที่ 2 โดยจะมีกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 4 ปี (2564-2568)  อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไปคือ การตรวจสอบคุณสมบัติและรอการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ มีผลงานโดดเด่นเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สพฉ.ในสมัยแรก โดยเป็นผู้พัฒนาระบบการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งทางอากาศ ทางน้ำ ทางบก ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา สพฉ. ได้มีการออกระเบียบมาตรฐานของพาหนะการแพทย์ฉุกเฉินมากมาย รวมไปถึงกฎหมายการรับรองหน่วยและรถฉุกเฉินฉบับใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งในการแสดงวิสัยทัศนน์เพื่อรับการคัดเลือกในครั้งนี้ ก็ได้มีการนำเสนอถึงการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จนได้รับการคัดเลือกจาก บอร์ด กพฉ.ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการเป็นสมัยที่ 2  

Add new comment