คืบหน้าผลพิจารณาบุคลากรทางการแพทย์อาการท้องเสีย ไม่เกี่ยวข้องวัคซีนโควิด

Fri, 2021-03-05 13:42 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

อีกรายพบแพทย์ จ.ราชบุรี เป็นลมหน้ามืด หลังรับวัคซีนโควิด เข้าที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวข้องหลังฉีดวัคซีนหรือไม่ ขณะที่แพทย์หญิง รพ.สมุทรสาคร อาการท้องเสีย 4 ครั้งพบไม่เกี่ยวข้องวัคซีน

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า ได้รับรายงานพบแพทย์ที่รับวัคซีนโควิด -19 ใน จ. ราชบุรี เกิดอาการเป็นลมหน้ามืด และเมื่อรักษาแก้อาการก็ดีขึ้น เบื้องต้นไม่พบประวัติการแพ้ยามาก่อน จึงได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและและติดตามอาการไม่พึ่งประสงค์หลังรับวัคซีน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันพิจารณาว่า อาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ คณะอนุกรรรมอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กล่าวว่า จากการพิจารณาของ ที่ประชุมของคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและและติดตามอาการไม่พึ่งประสงค์หลังรับวัคซีน ในรายแพทย์หญิง วัย 28 ปี จ.รพ.สมุทรสาคร ที่มีอาการท้องเสีย 4 ครั้ง พบ ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน น่าจะเกิดจากการติดเชื้ออย่างอื่น เพราะในจังหวัดก็มีการบริโภคอาหารทะเล อาจทำให้เกิดอาการได้ ส่วนใน แพทย์รายที่ 2 ที่จ.ราชบุรี ที่รับวัคซีน แล้วเกิดอาการเป็นลมหน้ามือนั้น ก็ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานเช่นกัน แต่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีน

Add new comment