เปิดข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด 3.48% ส่วนใหญ่อักเสบบริเวณฉีด ปวดเมื่อยตัว

Sun, 2021-03-07 14:53 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ข้อมูลฉีดวัคซีนโควิด19 ตั้งแต่ 28 ก.พ.-7 มี.ค.64 รวม 27,497 ราย มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 956 ราย หรือ 3.48% ส่วนใหญ่อาการอักเสบบริเวณฉีด ปวดเมื่อยเนื้อตัว คลื่นไส้ เป็นไข้

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2564 แฟนเพจเฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด โพสต์รายงานสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2564 ระบุ ว่า

การจัดส่งวัคซีนถึงหน่วยบริการเป้าหมายตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งวัคซีนให้แก่จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้นครบทั้ง 13 จังหวัด ระยะที่ 1 รอบแรก เป็นจำนวนวัคซีนรวม 116,520 โดส (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) และได้วางแผนการจัดส่งเพิ่มเติมให้กับพื้นกรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 รายละเอียด ดังนี้

- จำนวนผู้ได้รับวัคซีนรายใหม่ จำนวน 1,633 ราย

- จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 27,497 ราย

ผลการเฝ้าระวังเหตุการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน ดังนี้

- มีรายงานผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน จำนวน 956 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.48 ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด) โดยในวันนี้มีรายใหม่เพิ่ม 128 ราย

- อาการที่พบ

1. มีอาการอักเสบบริเวณที่ฉีด 191 ราย หรือ ร้อยละ 20

2.ปวดเมื่อยเนื้อตัว 173 ราย หรือ ร้อยละ 18

3. คลื่นไส้ 116 ราย หรือ ร้อยละ 12

4. ไข้ 73 ราย หรือ ร้อยละ 8

5. อาเจียน 71 ราย หรือ ร้อยละ 7

6.ผื่น 66 ราย หรือ ร้อยละ 7

7. ท้องเสีย 50 ราย หรือ ร้อยละ 5

8.เหนื่อย 49 ราย หรือ ร้อยละ5

9. ปวดเมื่อยเนื้อตัว 173 ราย หรือ ร้อยละ 18

10.อื่นๆ 96 ราย หรือ ร้อยละ 10

Add new comment