สธ. จัดอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

Mon, 2021-03-15 11:59 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดอบรม “หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมทุกสหวิชาชีพ 

 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่โรงแรมริชมอนด์ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการอบรม 233 คน 

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพ โดยในปี 2564 ได้มีนโยบายการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เป็นการร่วมให้บริการระหว่างการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อการเข้าถึงบริการและได้รับยากัญชาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด มีเป้าหมายจะให้บริการในโรงพยาบาลทุกระดับจำนวน 660 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์แผนปัจจุบันผ่านการฝึกอบรม จำนวน 3,230 คน และแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย จำนวน 3,835 คน แพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1,664 คน 

กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการจัดอบรมเรื่องกัญชาทางการแพทย์ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทุกประเภท ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ นำกัญชาทางการแพทย์มาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการบูรณาการในการรักษาพยาบาล ทำงานร่วมกันในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

“วันนี้เป็นการอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างความเข้าใจการนำผลผลิตจากพืชกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ให้มากที่สุด ตลอดจนทำความเข้าใจให้กับภาคเอกชนที่สนใจนำส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา กัญชงไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ที่จะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย และเป็นส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ” นายอนุทินกล่าว

พญ.อัมพร กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 เพื่อให้แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ความรู้ความเข้าใจในการสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชาให้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย นำไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการบำบัดรักษาร่วมกันระหว่างแต่ละวิชาชีพ สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการรับและส่งต่อผู้ป่วย 

โดยมีกิจกรรม อาทิ การอภิปรายหมู่ในหัวข้อ Cannabis Medicine และประสบการณ์ในการบำบัดรักษาในประเทศไทย การบรรยาย เรื่อง Pharmacology of Cannabis Medicine, Dosing and Essential lab testing และการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและตำรับหมอพื้นบ้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพ เกี่ยวกับประสบการณ์บำบัดรักษาจริง 

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม