จุฬาฯ ออกประกาศหลังพบนิสิต 2 รายติดโควิด19

Wed, 2021-04-07 13:53 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกประกาศหลังนิสิต 2 ราย จากคณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาพบเชื้อก่อโรคโควิด-19 พร้อมออกมาตรการควบคุมการระบาด

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศคณะกรรมการโควิด-19 ว่า เมื่อวันที่ 6 เม.ย. คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้รับแจ้งจากสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ว่ามีนิสิต 2 ราย จากคณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วปรากฏผลเป็นบวก และขณะนี้นิสิตทั้ง 2 รายได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เชื้อโรคโควิด-19 แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

คณะกรรมการโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปิดสถานที่ส่วนกลางที่นิสิตคนดังกล่าวใช้ทำกิจกรรม เพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุข

2. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตคนดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตรวจหาเชื้อ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป

3. ขอให้นิสิตและบุคลากร จุฬาฯ ที่สงสัยว่าตนติดเชื้อโรคโควิด-19 จากนิสิตคนดังกล่าวหรือไม่ เข้าไปประเมินความเสี่ยงด้วยการทำแบบคัดกรองออนไลน์ได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้ติดต่อเข้ารับการตรวจ ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยด่วนที่โทร. 0-2218-0568 หรือสายด่วนโทร. 09-1761-0988

4.เตรียมความพร้อมด้านการตรวจ การรักษาพยาบาลและสถานที่พักชั่วคราว สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังหรือสอบสวนโรคตามความเห็นของแพทย์

5.ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนั้นยังคงให้ดำเนินการตามประกาศจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัยเรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานลงวันที่ 25 ก.พ.2564 จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดได้ที่ www.chula.ac.th/news/43991/

Add new comment