รพ.ราชวิถี ประกาศพบบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด 1 ราย งดผ่าตัดกลุ่มงานศัลยศาสตร์ 7-18 เม.ย.นี้

Wed, 2021-04-07 14:33 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

โรงพยาบาลราชวิถีประกาศบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด19 เป็นแพทย์กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 1 ราย สั่งงดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน 7-18 เม.ย.64 ส่วนการให้บริการผู้ป่วยเปิดปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศสาสตร์ ด้าน รพ.เตรียมเผยแพร่ไทม์ไลน์บุคลากร

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศเรื่อง ตรวจพบบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นประกาศภายในโรงพยาบาล ส่งถึงแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีทุกท่าน โดยระบุ ดังนี้

1. สรุปสถานการณ์

-จากการตรวจพบแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติตเชื้อโควิด จำนวน 1 ราย—

-คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ประสานงานและดำเนินการสอบสวนโรค ได้รายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป

2. มาตรการการควบคุมโควิดในโรงพยาบาลราชวิถี

ทางคณะกรรมการได้เตรียมแผนการยกระดับการควบคุมภายในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

1. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 7-18 เมษายน 2564

2. การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์

-งดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน

-ห้องผ่าตัดเล็ก (OR minor) ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2564 และจะเปิดบริการตามปกติในวันที่19 เมยายน 2564

3. การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาด อบโอโซนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

4. การเรียนการสอน ดำเนินการตามปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ พิจารณาจัดการเรียนการสอนออนไลน์

5. การจัดเตรียมพื้นที่กักตัวกลุ่มเสียง ได้จัดเตรียมพื้นที่หอพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาสราชวิถี 2 สำหรับเจ้าหน้าที่พักในรพ.ในหว่างกักตัว หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้

3. การรายงานตัว

- กลุ่มบุคคลากรผู้สัมผัสใกล้ชิด ขอให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบในประกาศ

- ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ARI clinic ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8:30 - 15:30น.

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และเพื่อลดความสับสนของข้อมูล ขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะๆในลำดับต่อไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ต่อมาได้มีประกาศถึงผู้ใช้บริการ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ดังนี้

-ผู้ป่วยใน

1.กลุ่มงานศัลยศาสตร์ขอลดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 7-18 เม.ย.2564 โดยยังสามารถผ่าตัดเฉพาะคนไข้ฉุกเฉินและจำเป็นเท่านั้น

2.ขอความร่วมมืองดเยี่ยม แนะนำให้การใช้เครื่องมือสื่อสารหรือวิดีโอคอลแทนการเข้าเยี่ยมปกติ ยกเว้นผู้เฝ้าไข้ไม่เกิน 1 ท่าน และไม่ควรเปลี่ยนผู้เฝ้าไข้

-ผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้น กลุ่มงานศัลยศาสตร์

1.ผู้ป่วยเก่ามีนัด กรณีไม่เร่งด่วน อาการคงที่ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเพื่อเลื่อนนัด

2.ผู้ป่วยใหม่ รับเฉพาะผู้ป่วยส่งต่อในกรณีเร่งด่วน

3.ห้องผ่าตัด(OR minor) ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7-16 เม.ย. และจะเปิดบริการตามปกติในวันที่ 19 เม.ย.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้รับบริการทุกท่านที่ต้องการเข้ามารับการรักษาที่ รพ.ราชวิถีสามารถเดินทางมารับการบริการได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของไทม์ไลน์บุคลากรทางการแพทย์รพ.ราชวิถี ทาง รพ.อยู่ระหว่างดำเนินการและจะเผยแพร่ต่อไป

 

Add new comment