ถึงเวลา Work from Home อีกครั้ง! เตรียมเสนอผอ.ศบค. ให้ภาครัฐ-เอกชนทำงานที่บ้าน

Thu, 2021-04-08 13:14 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

โฆษก ศบค.เผยเตรียมเสนอ ผอ.ศบค. 9 เม.ย. ให้ภาครัฐปฏิบัติงานแบบ Work from Home ส่วนภาคเอกชนขอความร่วมมือสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 เม.ย. 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล COVID-19 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงข้อเสนอการทำงานที่บ้าน Work from Home ว่า ในวันพรุ่งนี้( 9 เม.ย.) จะมีการเสนอเพื่อขอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศบค.อนุมัติการทำงานที่บ้านหรือ Work from Home

โดยขอให้ภาครัฐทุกหน่วยงาน พิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือกำหนดวิธีปฏิบัติราชการแบบยืดหยุ่น กรณีการแพร่ระบาดของโควิด ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยให้คำนึกงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและการบริการประชาชน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ส่วนของภาคเอกชน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลานี้เช่นกัน ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง ซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งเป็นข้อกำหนดฉบับที่ 16 ที่เคยออกมาแล้ว

 

Add new comment