คืบหน้าบุคลากร รพ.ราชวิถีติดโควิด ล่าสุดผลตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นบวก 10 ราย

Thu, 2021-04-08 22:44 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

คืบหน้าแพทย์ประจำบ้านรพ.ราชวิถีติดโควิด 1 ราย ล่าสุดตรวจพบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 10 ราย ส่งผลให้บุคลากรจํานวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว

 

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศเรื่อง ตรวจพบบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุ ว่า

จากการตรวจพบแพทย์ประจําบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา จํานวน 1 รายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรง พยาบาลได้ดําเนินการสอบสวนโรค พบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 10 ราย ส่งผลให้บุคลากรจํานวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว

(ข่าวเกี่ยวข้อง : รพ.ราชวิถี ประกาศพบบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด 1 ราย งดผ่าตัดกลุ่มงานศัลยศาสตร์ 7-18 เม.ย.นี้)

ด้วยเหตุนี้ ทางโรงพยาบาล จึงมีความจําเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน จึงขอ ความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน งดการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน และขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากทางโรงพยาบาล ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะๆในลําดับต่อไป

สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส ร่วมกับมีประวัติ สัมผัสผู้ติดเชื้อ ท่านสามารถรับบริการได้ที่ คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งจะเปิดให้บริการ เป็นกรณีพิเศษช่วงวันหยุดสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2564 เวลา 8:30-15:30น. หรือใช้ระบบ ปรึกษาแพทย์ทางไกล โดยสามารถเข้าไปประเมินตนเองผ่านระบบเพื่อเข้ารับการตรวจออนไลน์ ได้ที่ >>https://covid19.rajavithi.go.th/test/th_index.phpทั้งนี้ โรงพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

 

Add new comment