จิตแพทย์ชี้กรณีพระทำอัตวินิบาตกรรมถวายเป็นพุทธบูชาไม่ใช่หลักพุทธศาสนา

Sun, 2021-04-18 16:50 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

อธิบดีกรมสุขภาพจิตเผยกรณีพระทำการอัตวินิบาตกรรมถวายเป็นพุทธบูชา ไม่มีในพุทธศาสนา ชี้การวางแผนมานานกว่า 5 ปี มีคนทราบ แต่ไม่ห้าม เป็นการสะสมความเชื่อ อันตรยขยายวงกว้าง หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องไปดู และคนใกล้ชิดต้องเตือน ส่วนการเผยแพร่ภาพดังกล่าวเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เพราะยิ่งเป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดทำตาม

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีพระทำการอัตวินิบาตกรรม ถวายเป็นพุทธบูชา ว่า ความเชื่อหรือแนวคิดเช่นนี้ไม่อยู่หรือสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาเนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยต้องการลาภสักการะหรือสิ่งของเพื่อถวายเป็นพุทธะบูชาแต่ต้องการให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการหลุดพ้นอีกครั้ง ในหลักศีล 5 พื้นฐาน ศีล ข้อ 1 ยังห้ามไม่ให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นแล้วจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการฆ่าตนเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและหวังเกิดเป็นปัจเจกพุทธเจ้าได้อย่างไร. ดังนั้นขอให้คนที่เชื่อและศรัทธาชั่งใจ ในความเชื่อนี้ ที่ผ่านมา ความเชื่อทางศาสนามักสุดโต่ง บางก็ว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาป อย่างไรก็ตามไม่อยากให้มีความเชื่อเช่นนี้ คนใกล้ชิดหากพบเห็นคนเชื่อเรื่องการฆ่าตัวตายเป็นบุญ ก็ควรต้องตักเตือน

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ความเชื่อทางศาสนา อยากให้ประชาชนนำเรื่องแก่นแท้มาศึกษาและทำความเข้าใจ การวางแผนกรณีนี้มานานกว่า 5 ปี ในกรณีนี้ และมีคนทราบจำนวนมากแต่ไม่มีใครห้าม อาจเป็นการผสมกันระหว่างความเชื่อและความคิดผสมรวมกัน เมื่อนานวันเข้าก็เชื่อตามความคิด โดยไม่ได้เกลาความคิด คนเปราะบางก็เชื่อแบบนั้น และอาจส่งต่อความเชื่อให้ขยายวงกว้าง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพื้นที่ต้องไปดู คนใกล้ชิดต้องเตือน ส่วนการเผยแพร่ภาพหรือขั้นตอนการทำอัตวินิบาตกรรมในสื่อเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะยิ่งเป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดทำตามโดยไม่ตั้งใจอีกทั้งข้อมูลในโลกออนไลน์ข้อมูลเหล่านี้ยังคงอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการสืบค้นหาได้ง่ายและเป็นภัย

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก พญ.พรรณพิมล วิปุลากร Dr.Panpimol Wipulakorn

Add new comment