ระบาดระลอกใหม่ เม.ย. พบคนไทยเครียดเพิ่ม!

Sun, 2021-04-18 17:15 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

อธิบดีกรมสุขภาพจิตพบคนไทยเครียดเพิ่มเมื่อเข้าสู่การระบาดระลอกเดือน เม.ย. ทั้งเครียม ซึมเศร้า เหนื่อยหน่าย ท้อแท้ พบกลุ่มเสี่ยงสูง 3.8 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการติดตามสุขภาพจิตคนไทยพบว่า คนไทยมีความเครียดเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยต้นเดือนม.ค. - ปลาย มี.ค. ความเครียดของคนไทยลดลง แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่การระบาดระลอกเดือน เม.ย. ก็พบว่า คนไทยมีความเครียดมากขึ้น ภาวะซึมเศร้า เหนื่อยหน่าย ท้อแท้ ก็ขึ้นสูงตามไปด้วย จากการคัดกรองเชิงรุกของกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 เม.ย. จำนวน 8.3 แสนคน พบกลุ่มเสี่ยงสูง มีภาวะความเครียดสูง มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า ทำร้ายตัวเอง 38,000 คน

“กรมสุขภาพจิตได้ติดตามดูแลแล้ว 20,000 คน อยู่ในระหว่างการติดตาม 17,000 คน สำหรับวัคซีนใจที่กรมสุขภาพ อยากฉีดให้คนไทย 4 เข็มคือ 1.ความรู้สึกปลอดภัย ไม่ว่าสายพันธุ์ใดก็ตาม ขอให้ทุกคนป้องกันตนเอง สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะ ไม่เข้าที่แออัด 2 .ไม่ตระหนก สธ. แถลงทุกวัน รับฟังข้อมูลที่เป็นข้อเท๋จริง ลดการฟังข้อมูลที่ไม่รู้ที่มา 3.มีความหวัง เลือกมองด้านบวก 4.ความเข้าใจ เริ่มเห็นจิตอาสา คนมีความพร้อมออกมาดูแลคนอื่นมากขึ้น” พญ.พรรณพิมล กล่าว

Add new comment