ผู้ป่วยโควิดให้ข้อมูลการสอบสวนโรค 73% ไม่ให้ข้อมูลอีก 27%

Tue, 2021-04-20 15:07 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ศบค.เผยการสอบสวนโรคไม่ง่าย หลังพบผู้ป่วยโควิดให้ข้อมูล 73% แต่มีอีก 27% หรือ 1,677 ราย ไม่ให้ ขณะที่ 71 จ.ติดเชื้อจากสถานบันเทิง มี 6 จ.ไม่เกี่ยวโดยตรง พบอีกคลัสเตอร์ตลาดกลาง อยุธยา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้เสนอภาพสาเหตุการเกิดระบาดรอบใหม่จากสถานบันเทิง โดยมีข้อสรุปว่า การระบาดระลอกใหม่เดือนเม.ย.2564 มีการสอบสวนโรคและยืนยันว่า ผู้ติดเชื้อมีประวัติเชื่อมโยงสถานบันเทิง กระจายไป 71 จังหวัด ซึ่งมี 6 จังหวัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงโดยตรง คือ ชัยนาท ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และระนอง เป็นจุดสำเร็จของจังหวัดต่างๆ อาจโยงไปว่า จังหวัดไม่มีสถานบันเทิงหรืออาจไม่เป็นที่นิยม หรือเกี่ยวโยงกับการดูแลที่ดี ซึ่งให้แต่ละจังหวัดไปประเมินตนเอง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับการระบาดเดือนเม.ย.2564 ในกรุงเทพมหานคร(กทม.) พบผู้ติดเชื้อสะสม 3,984 รายโดยจำนวนนี้มี 1,583 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ของการติดเชื้อทั้งหมดเชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง ส่วนในจังหวัดอื่นๆ พบการติดเชื้อสะสม 12,213 รายในจำนวนนี้มี 3,104 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง งานฟุตบอล งานเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งนี้ ข้อมูลการสอบสวนโรคก็ไม่ง่าย เพราะพบผู้ไม่ให้ข้อมูลร้อยละ 27 หรือจำนวน 1,677 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่ให้ข้อมูลมีร้อยละ 73 หรือคิดเป็นจำนวน 4,583 รายคิดเป็นแบ่งเป็นนักเที่ยว 1,157 ราย นักดนตรี/นักร้อง 66 ราย ผู้สัมผัส 348 ราย พนักงาน 364 รายและไม่ระบุ 84 ราย

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่เชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง ข้อมูลถึงวันที่ 19 เม.ย. 2564 พบ6,020 ราย จำแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 20-29 ปี ตามด้วย 30-39 ปีซึ่งเป็นวัยทำงาน อย่างไรก็ตาม เป็นผู้มีอาการ 2,369 รายคิดเป็นร้อยละ 59.56 และผู้ไม่มีอาการ 1,609 รายคิดเป็นร้อยละ 40.44

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ ยังกล่าวถึงการพบกลุ่มก้อนติดเชื้อโควิดในตลาดกลางเพื่อเกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า กรณีการพบผู้ติดเชื้อในตลาดที่ห่างหายไปซักพัก แต่ตอนนี้ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ซึ่งเป็นต้นทาง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นญาติของพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งในตลาดกลางกุ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 เม.ย. เดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงในกทม. ทำให้ญาติและพนักงานร้านติดเชื้อรวม 17 ราย ซึ่งอยู่ในระหว่าการสอบสวนโรคเพิ่มเติมที่ ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร จ.อยุธยา มีร้านค้าประมาณ 50 ร้าน ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 เม.ย. ตรวจหาเชื้อ 742 รายพบผู้ติดเชื้อ 6 รายคิดเป็นร้อยละ 0.81 และเมื่อวันที่ 19 เม.ย. ตรวจไป 594 ราย ที่ยังรอผลการตรวจอยู่

“ความเสี่ยงคือ เจ้าของร้าน ครอบครัว ผู้รับประทานอาหารร่วมกัน นอนห้องเดียวกัน ซึ่งต้องแยกคนเหล่านี้ออกมาตรวจหาเชื้อ โดยพบว่าพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น เครื่องครัว โต๊ะ ประตู ก็ล้วนเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น ดังนั้น คนสำคัญในตอนนี้คือผู้ประกอบการ ทางกรมอนามัย ได้นำเสนอข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID-19 เป็นการประเมินตนเองของผู้ประกอบการ โดยวันนี้เห็นผลระดับหนึ่งแต่ต้องทำต่อไป ซึ่งจะนำมาเสนอในครั้งต่อไป” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

Add new comment