ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการโรคติดต่อเผยอยู่ระหว่างสอบสวนกรณีเกิดอัมพฤกษ์ 6 รายหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค

Tue, 2021-04-20 18:45 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ตามที่มีรายงานพบผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เกิดอัมพฤกษ์ 6 ราย ที่จ.ระยอง ล่าสุดผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเผยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สรุปผลกรณีดังกล่าวก่อนแถลงต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. รศ.(พิเศษ.) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ กล่าวถึงกรณีมีรายงานมีผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เกิดอัมพฤกษ์ 6 ราย ว่า ที่ระยองพบว่าหลังการฉีดวัคซีนของซิโนแวคมีอาการหลังการฉีดเกิดขึ้นพร้อมกันหลายราย เป็นอาการคล้ายอัมพฤกษ์ แต่เป็นตอนนี้พอจะทราบคำตอบ คาดว่า 1-2 วันจะมีคำตอบที่ชัดเจน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปและแถลงต่อประชาชนอีกครั้ง

เมื่อถามว่าจำเป็นต้องระงับการฉีดวัคซีนของซิโนแวคเอาไว้ก่อนหรือไม่ รศ.(พิเศษ.) นพ.ทวี กล่าวว่า ยังก่อน เรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขจะสั่งอีกครั้ง เมื่อถามต่อว่า ทั้ง 5-6 รายที่เกิดอัมพฤกษ์ชั่วคราวนั้นมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ รศ.(พิเศษ.) นพ.ทวี กล่าวว่า อยู่ระหว่างการสืบข้อมูลเชิงลึก

ไทม์ไลน์จากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรค COVID-19 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

Add new comment