กรมอนามัย เตือน ผู้ซื้อออนไลน์แทนออกพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ระวังของหมดอายุ - เชื้อราในอาหารแห้ง

Thu, 2021-04-22 16:35 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนผู้ซื้ออาหารแห้งผ่านร้านค้าออนไลน์แทนการเดินทางไปซื้อหน้าร้านค้าชั้นนำ และทั่วไป เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไวรัสโควิด-19  ให้ระมัดระวังเชื้อราปนเปื้อนในอาหาร และสังเกตบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามวันที่หมดอายุกับผู้ขายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง


วันที่ 22 เมษายน 2564  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า  ทุกวันนี้ประชาชนนิยมซื้อของอุปโภคบริโภคทางออนไลน์กันมากขึ้น  เพราะด้วยเป็นการประหยัดด้านเวลา และลดความเสี่ยงจากการเดินทาง  ออกจากบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19  แต่การสั่งซื้อของแต่ละครั้งผู้ซื้อก็ต้องมั่นใจถึงคุณภาพของสินค้า  โดยเฉพาะการสั่งซื้ออาหารแห้งออนไลน์จำพวกธัญพืช เมล็ดถั่วแห้ง และผลไม้แห้งต่างๆ  ที่อาจเป็นสินค้าเก่าเก็บเสี่ยงเกิดเชื้อราได้ เนื่องจากกอาหารที่ผ่านกระบวนการอบแห้งหรือการตากแห้งเพื่อลดปริมาณน้ำในอาหาร เป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์และชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร อาจมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย หากไม่เก็บรักษาอย่างถูกวิธี เช่น เก็บไว้ในที่ชื้นเกินไปหรือขั้นตอนอบให้แห้งไม่ดีพอ ซึ่งก่อให้เกิดสารอะฟลาท็อกซิน หากมีการบริโภคเข้าไปสะสมในปริมาณมากก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าควรสอบถามถึงคุณภาพ และวันหมดอายุกับผู้ขายก่อนทุกครั้ง รวมถึงพิจารณาภาพประกอบการขายสินค้าอย่างละเอียด เพื่อเป็นการพิจารณาการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเบื้องต้น และเมื่อได้รับสินค้าควรสังเกตบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสะอาด มีฝาปิดมิดชิด ซองไม่มีรูรั่วบนซองบรรจุ และอ่านฉลากให้ครบถ้วนทุกครั้ง ตั้งแต่ชนิด ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุ สุดท้ายก่อนจะนำมาปรุงประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน และควรปรุงสุกทุกครั้งก่อนนำมาบริโภค

“สำหรับเห็ดหอม กุ้งแห้ง หรือปลาหมึกแห้ง ก่อนนำมาปรุงประกอบอาหารต้องล้างน้ำหลาย ๆ ครั้งด้วยการแช่น้ำนาน ๆ หรือลวกน้ำร้อน เพื่อลดปริมาณสารปนเปื้อน และไม่ควรกินอาหารแห้งซ้ำ ๆ กัน เพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการกำจัดสารปนเปื้อนตกค้างจากอาหารแห้งประเภทนั้นออกจากร่างกาย ทั้งนี้ เมื่อพบอาหารแห้งมีกลิ่นหรือสีที่เปลี่ยนไปถึงแม้จะมองไม่เห็นว่ามีเชื้อราก็ตาม ควรนำไปทิ้ง ไม่ควรนำมาปรุงอาหารเพราะความร้อนจากการประกอบอาหารไม่สามารถทำลายเชื้อราได้ และในกรณีที่บริโภคไม่หมดในคราวเดียว ควรนำส่วนที่เหลือใส่ภาชนะที่ปิดสนิท เก็บไว้ในที่แห้ง ไม่อับชื้น และมีอากาศถ่ายเทที่ดี”  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริม


 

Add new comment