โควิดเสียชีวิต 11 คน ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. มี 1 คนตั้งครรภ์ หลายท่านมีภาวะอ้วน โรคประจำตัว

Sun, 2021-04-25 12:14 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ศบค.เผยผู้ป่วยโควิด 2,438 ราย พบเสียชีวิต 11 คน เสียชีวิตอยู่ในกทม.ทั้งหมด 6 ราย ปทุมธานีมี 2 ราย นครราชสีมา 1 ราย นครพนม 1 ราย ส่วนใหญ่มีภาวะอ้วน มี 1 รายตั้งครรภ์ ผู้เสียชีวิตอายุน้อยลง

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โควิด19 ประจำวัน ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้พบ 2,438 ราย สะสม 55,460 ราย โดยขณะนี้ไทยอยู่อันดับ 105 ของทั่วโลก ขณะที่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 11 คน ทำให้ตัวเลขเสียชีวิตสะสม 140 คนอย่างไรก็ตาม สำหรับการระบาดระลอกใหม่(1เม.ย.-ปัจจุบัน) พบป่วยสะสม 26,597 ราย เป็นผู้ป่วยในระบบ 20,825 ราย ค้นหาเชิงรุก 5,598 ราย โดยยังรักษาอยู่ 24,207 ราย แบ่งเป็นอยู่ในรพ. 19,274 ราย ในรพ.สนาม 4,933 ราย อาการหนักคือ 507 รายในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ 138 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 11 คน ดังนี้

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 130 เป็นชายไทยอายุ 27 ราย ที่อยู่ กทม. มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน โรคอ้วน มีประวัติวันที่ 12 เม.ย. ไอ หายใจลำบาก วันที่ 14 เม.ย. ตรวจพบเอ วันที่ 21 เม.ย. เสียชีวิต สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ และปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต มีโรคประจำตัว

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 131 เป็นหญิงไทยอายุ 34 ปี อยู่จ.ปทุมธานี มีโรคไซนัสอักเสบ โรคอ้วน มีประวัติวันที่ 13 เม.ย. มีไข้ ไอแห้งๆ ปนเลือด วันที่ 16 เม.ย. พบเชื้อ วันที่ 23 เม.ย.เสียชีวิตเวลา 08.15 น. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ และปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต มีโรคประจำตัว

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 132 เป็นชายไทยอายุ 69 ปี อยู่จ.ปทุมธานี มีความดันโลหิตสูง เป็นเก๊าท์ มีประวัติวันที่ 8 เม.ย. มีไอ ปวดศีรษะ หายใจลำบาก วันที่ 13 เม.ย.พบเชื้อ วันที่ 22 เม.ย. เสียชีวิต มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด ปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิต คือ มีโรคประจำตัว และสูงอายุ

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 133 เป็นหญิงไทยอายุ 62 ปี อยู่จ.สุโขทัย มีโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด มีประวัติวันที่ 16 เม.ย. มีไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ วันที่ 20 เม.ย.พบเชื้อ วันที่ 22 เม.ย. เสียชีวิตเวลา 17.10 น. มีประวัติเดินทางไปสถานที่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ และปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตคือ สูงอายุ และโรคประจำตัว

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 134 เป็นชายไทย อายุ 70 ปี อยู่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และความดันโลหิตสูง มีประวัติ วันที่ 17 เม.ย. มีไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย วันที่ 19 เม.ย. พบเชื้อ วันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิต เวลา 15.35น. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตคือ สูงอายุ และโรคประจำตัว

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 135 เป็นชายไทยอายุ 45 ปี อยู่จ.นครพนม มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด และโรคอ้วน มีประวัติวันที่ 13 เม.ย. มีไอ ถ่ายเหลว แน่นท้อง 17 เม.ย. พบเชื้อ และวันที่ 23 เม.ย.เสียชีวิต เวลา 16.50 น. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตคือ โรคประจำตัว

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 136 เป็นชายไทยอายุ 35 ปี อยู่จ.นครราชสีมา มีโรคอ้วน มีประวัติวันที่ 13 เม.ย. มีไข้ หนาวสั่น วันที่ 15 เม.ย.พบเชื้อ วันที่ 22 เม.ย.เสียชีวิตเวลา 17.30 น. เดินทางไปสถานที่แออัด ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตคือ โรคประจำตัว

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 137 เป็นชายไทยอายุ 34 ปี อยู่กทม. มีโรคเบาหวาน และโรคอ้วน มีประวัติวันที่ 13 เม.ย.มีปวดเมื่อย 21 เม.ย. พบเชื้อ วันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิตเวลา 23.10 น. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตคือ โรคประจำตัว

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 138 เป็นชายไทยอายุ 36 ปี อยู่กทม. ปฏิเสธมีโรคประจำตัว มีประวัติวันที่ 12 เม.ย.มีไข้ วันที่ 18 เม.ย. พบเชื้อ วันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิต เดินทางไปสถานที่แออัด ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต รอการสอบสวน

139 เป็นชายไทยอายุ 35 ปี อยู่กทม. มีโรคอ้วน มีประวัติวันที่ 11 เม.ย.มีไข้ ไอ เจ็บคอ วันที่ 15 เม.ย. พบเชื้อ วันที่ 23 เม.ย.เสียชีวิตเวลา 18.48 น. เดินทางไปสถานที่แออัด ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต คือมีโรคประจำตัว

-ผู้เสียชีวิตรายที่ 140 เป็นหญิงไทยอายุ 32 ปี อยู่กทม. ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ มีประวัติวันที่ 8 เม.ย. มีไข้ ไอ เจ็บคอ วันที่ 15 เม.ย. ติดเชื้อ วันที่ 23 เม.ย.เสียชีวิตเวลา 22.50 น. เดินทางไปสถานที่แออัด ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต รอการสอบสวน

“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ในกทม.ทั้งหมด 6 ราย ปทุมธานีมี 2 ราย นครราชสีมา 1 ราย นครพนม 1 ราย หลายท่าน หลายท่านมีภาวะอ้วน ซึ่งป่วยโรคอ้วน 6 ท่าน เบาหวาน 4 ท่าน ความดันโลหิต 4 ไขมันในเลือด 2 ที่สำคัญมีรายที่ตั้งครรภ์ ซึ่งต้องแสดงความเสียใจ” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปรียบเทียบอัตราป่วย และอัตราการเสียชีวิตของโรคโควิด จะพบว่า การเสียชีวิตระลอกแรกช่วงเดือน ม.ค.2563 (ม.ค. -14 ธ.ค.63) 11 เดือนครึ่ง พบติดเชื้อ 4,237 ราย เสียชีวิต 60 ราย คิดเป็น 1.42% ระลอกสองธ.ค. 2563 ( 15 ธ.ค.63-31 มี.ค.64) ติดเชื้อ 24,626 ราย เสียชีวิต 34 ราย คิดเป็น 0.14% ส่วนระลอกล่าสุดเม.ย. 2564 (1-25 เม.ย.64) จำนวน 25 วัน พบติดเชื้อ 26,597 ราย เสียชีวิต 46 ราย คิดเป็น 0.17%

Add new comment