สบส.ย้ำแล็บเอกชนตรวจโควิดต้องปฏิบัติตามกม. เผย 14 คลินิกในกทม.ผ่านมาตรฐาน

Mon, 2021-04-26 15:56 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยปัจจุบันมีคลินิกตรวจโควิดผ่านการรับรอง 279 แห่ง ในกทม.ปริมณฑลสูงสุด 109 แห่ง พร้อมเปิดชื่อในเว็บไซต์สบส.14 แห่งได้มาตรฐานมีคู่สัญญารพ.ส่งต่อผู้ป่วยโควิด ส่วนใครไม่ได้ความเป็นธรรมร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน 1426

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 เม.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แถลงข่าวประเด็น คลินิกห้องปฏิบัติการเอกชน ว่า กระบวนการตรวจเชื้อก่อโรคโควิด19 ซึ่งกำลังของภาครัฐไม่เพียงพอ จึงได้มีการสนับสนุนภาคเอกชน คลินิกแล็บต่างๆ รพ.ต่างๆสามารถพัฒนาตนเองขึ้นมา โดยปัจจุบันมีคลินิกตรวจโควิด19 เอกชน ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 279 แห่ง เป็นภาครัฐ 176 แห่ง เป็นเอกชน 103 แห่ง โดยอยู่ในกทม.และปริมณฑลถึง 109 แห่ง ส่วนใหญ่เอกชน ซึ่งประชาชนนิยมไปตรวจมีถึง 14 แห่ง

“ก่อนหน้านี้เคยออกประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงแนวทางให้คลินิกต่างๆ ดำเนินการ โดยสรุปคือ ก่อนจะตรวจคนไข้สงสัยป่วยโควิด ต้องเป็นคลินิกที่ผ่านการรับรอง และต้องให้คำแนะนำประชาชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องตรวจ ซึ่งเมื่อพบว่าผลบวก ต้องรีบแจ้งประชาชน และแจ้งหน่วยควบคุมโรคทันทีภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อจะได้ควบคุมโรคได้ และต้องแจ้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อลงข้อมูลในระบบ และในประกาศ สบส.ใหม่ได้ระบุว่า คลินิกแล็บทุกแห่ง ต้องมีข้อสัญญากับสถานพยาบาล เพื่อส่งต่อผู้ป่วยได้ ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้คนไข้ได้ หากเตียงเต็มก็ต้องเร่งประสานเตียงต่อ แต่หากไม่ได้ก็ต้องรายงานต่อผู้อนุญาตแต่ละพื้นที่”

นพ.ธเรศ กล่าวอีกว่า จากประกาศดังกล่าวอออกมานั้น ทางสบส.ได้จัดทีมลงไปตรวจเยี่ยมตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยตรวจคลินิกทั้ง 14 แห่งในกทม. ซึ่งน่ายินดีทำให้คลินิกเหล่านี้ปฏิบัติตาม โดยมี 11 แห่งมีคู่สัญญากับสถานพยาบาลแล้ว และอีก 3 แห่ง กำลังดำเนินการ ทั้งหมดก็เป็นหลักประกันให้ประชาชนว่า หากพบเชื้อจะมีรพ.รับส่งต่อ อย่างไรก็ตาม สำหรับคลินิกทั้ง 14 แห่งในกรุงเทพฯ ที่ผ่านการรับรองสามารถเข้าไปดูรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่โควิดมากขึ้น มีประเด็นร้องเรียนมากมาย ทั้งคลินิกแล็บ หรือสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งที่ผ่านมา สบส. ได้มีการดำเนินการเสร็จไปแล้ว 12 แห่ง ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การไม่ส่งต่อผู้ป่วยโควิดหลังพบเชื้อ 2.ไม่พบรายงานผู้ป่วยในระบบของกรมควบคุมโรค หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. มีการโฆษณาเรื่องการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งหมดได้สั่งให้แก้ไขปรับปรุง และระงับการกระทำดังกล่าวแล้ว และหากไม่ดำเนินการปรับปรุงก็จะมีการพักใช้ หรือยุติการตรวจโควิด ระงับการโฆษณาต่อไป จนไปถึงการบังคับใช้ทั้งโทษปรับและจำคุกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับคลินิกหรือสถานพยาบาลเอกชนให้ติดต่อมายังสายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. 1426 ในวันเวลาราชการ

อธิบดี สบส. กล่าวอีกว่า ขณะนี้เราได้ให้ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดินเคาะประตูบ้าน เยี่ยมท่านมากขึ้น ซึ่งขอให้พวกท่านให้ความร่วมมือ โดย อสม.จะให้คำแนะนำในเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด การลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

Add new comment