โควิดเสียชีวิต 15 คน กทม.สูงสุด ตัวเลขรายวันยัง 2 พันกว่ารายต่อเนื่อง

Tue, 2021-04-27 13:04 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

โควิดเสียชีวิต 15 คน อยู่ใน กทม.มากสุด 9 คน ขณะที่ตัวเลขรายวันติดเชื้อ 2,179 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย ทำให้ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 59,687 ราย หายป่วยสะสม 33,551 ราย และเสียชีวิตสะสม 163 ราย พร้อมเผยปัจจัยเสี่ยงติดโรค

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ประจำวันว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,179 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในรพ. 2,149 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 25 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย หายป่วย 1,958 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย ทำให้ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 59,687 ราย หายป่วยสะสม 33,551 ราย และเสียชีวิตสะสม 163 ราย กำลังรักษาตัว 25,973 ราย อยู่ใน รพ. 20,308 ราย และ รพ.สนาม 5,665 ราย มีอาการหนัก 628 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 169 ราย ส่วนระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ติดเชื้อสะสม 30,824 ราย เสียชีวิตสะสม 69 ราย โดย กทม.และนนทบุรีติดเชื้อรวม 11,587 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้เสียชีวิต 15 ราย ภาพรวมเป็นชาย 9 ราย หญิง 6 ราย อยู่ใน กทม. 9 คน นครสวรรค์ 2 คน ชัยภูมิ เพชรบุรี สมุทรปราการ และสระบุรี จังหวัดละ 1 คน ช่วงอายุ 24-88 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวานไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ มะเร็ง มีความเสี่ยงส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวและที่ทำงาน ไปสถานที่เสี่ยง เช่นสถานบัรนเทิงหรือตลาด ระยะเวลาที่ทราบผลติดเชื้อถึงเสียชีวิตอยู่ที่ 1-6 วัน มี 1 รายเวลา 16 วัน ซึ่งถือว่าสั้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงสัปดาห์แรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 15 ราย ได้แก่

รายที่ 149 เป็นชายไทยอายุ 47 ปี นครสวรรค์ มีโรคความดันโลหิตสูง ประวัติวันที่ 19 เม.ย. มีไอ เสมหะ เจ็บคอ วันที่ 24 เม.ย. พบเชื้อ และเสียชีวิต ประวัติญาติมาเยี่ยมจากต่างจังหวัด

รายที่ 150 ชายไทยอายุ 65 ปี นครสวรรค์ มีโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไตเรื้อรัง หอบหืด และอ้วน วันที่ 17 เม.ย.มีไข้ ไอ เสมหะ วันที่ 20 เม.ย.พบเชื้อ วันที่ 25 เม.ย.เสียชีวิต ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 151 หญิงไทย อายุ 86 ปี เพชรบุรี มีเบาหวาน ภาวะโลหิตจาง วันที่ 24 เม.ย. มีไข้ ไอ เหนื่อยหอบ พบเชื้อและเสียชีวิต ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 152 ชายไทยอายุ 71 ปี สมุทรปราการ มีโรคอ้วน วันที่ 15 เม.ย. มีไอ วันที่ 24 เม.ย.พบเชื้อ วันที่ 25 เม.ย. เสียชีวิต ประวัติญาติมาเยี่ยมจากต่างจังหวัด

รายที่ 153 หญิงไทยอายุ 52 ปี กม. มีเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วันที่ 17 เม.ย. มีไข้ ไอ ปวดศีรษะ วันที่ 22 เม.ย. พบเชื้อ วันที่ 25 เม.ย. เสียชีวิต ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 154 ชายไทยอายุ 24 ปี สระบุรี มีพังผืดหุ้มปอด วันที่ 18 เม.ย. มีไข้ ไอ วันที่ 25 เม.ย. พบเชื้อ วันที่ 26 เม.ย. เสียชีวิต ประวัติไปร่วมสังสรรค์

รายที่ 155 ชายไทยอายุ 64 ปี ชัยภูมิ มีโรคมะเร็งตับ วันที่ 17 เม.ย. มีไข้ ถ่ายเหลว วันที่ 20 เม.ย. พบเชื้อ วันที่ 26 เม.ย. เสียชีวิต ประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยงและญาติมาเยี่ยมจากต่างจังหวัด

รายที่ 156 ชายไทยอายุ 88 ปี กทม. มีโรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และปอดอุดกั้นเรื้อรัง วันที่ 19 เม.ย. มีไข้ เจ็บคอ วันที่ 22 เม.ย. พบเชื้อ และวันที่ 24 เม.ย. เสียชีวิต ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 157 ชายไทยอายุ 59 ปี กทม. มีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง วันที่ 17 เม.ย. มีไอ วันที่ 21 เม.ย. พบเชื้อ และวันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิต ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 158 ชายไทยอายุ 67 ปี กทม. มีโรคหัวใจ สูบบุหรี่ วันที่ 23 เม.ย. มีไข้ ไอ วันที่ 25 เม.ย. พบเชื้อและเสียชีวิต ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 159 ชายไทยอายุ 67 ปี กทม. มีมะเร็งเต้านมซ้าย รักษาหายแล้ว วันที่ 9 เม.ย. พบเชื้อ และวันที่ 24 เม.ย. เสียชีวิต ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 160 ชายไทยอายุ 46 ปี กทม. มีความดันโลหิตสูง วันที่ 13 เม.ย. มีไข้ หายใจเหนื่อย วันที่ 21 เม.ย. พบเชื้อ และวันที่ 26 เม.ย. เสียชีวิต ประวัติไปสถานบันเทิง

รายที่ 161 หญิงไทยอายุ 37 ปี กทม. มีเบาหวาน ธาลัสซีเมีย วันที่ 20 เม.ย. มีไข้ ไอ วันที่ 24 เม.ย. พบเชื้อ และเสียชีวิต ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 162 หญิงไทยอายุ 65 ปี กทม. มีโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไต วันที่ 25 เม.ย. หายใจลำบาก พบเชื้อ และเสียชีวิต ประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง

รายที่ 163 ชายไทยอายุ 59 ปี กทม. มีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและไขมันในเลือดสูง วันที่ 18 เม.ย. เหนื่อยหอบ วันที่ 19 เม.ย. พบเชื้อ และวันที่ 25 เม.ย. เสียชีวิต ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีการติดเชื้อมากในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมาก ทั้งกลุ่มก้อนใหม่และยังเจออย่างต่อเนื่อง คือ กรุงเทพฯ สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว สถานดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนแออัดคลองเตย สำนักงานตำรวจ/ศาลและร้านอาหาร/ห้างสรรพสินค้า จ.เชียงใหม่ คือ ศูนย์เด็กเล็ก งานเลี้ยง ลานทำ เรือนจำ สถานบันเทิง และค่ายอาสานักศึกษา จ.นนทบุรี งานสัมมนา สถานบันเทิง ตลาดและร้านอาหาร จ. สมุทรปราการ สถานบันเทิง ร่วมงานอีเวนต์ ฟิตเนส งานสัมนาและพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

Add new comment