อภ.ยันไทยไม่ขาดยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโรคโควิด 19 สั่งซื้อเพิ่มเติมต่อเนื่อง

Fri, 2021-04-30 22:29 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

องค์การเภสัชกรรม ยืนยัน ขณะนี้ ไทยมียาฟาวิพิราเวียร์ รักษาผู้ป่วยโควิด 19 เพียงพอ กระจายไปโรงพยาบาลทุกภาคส่วนแล้ว ยอดคงคลังกว่า 1.5 ล้านเม็ด จะเข้ามาเพิ่มอีก 3 ล้านเม็ดในเดือนพฤษภาคม ส่วนวัคซีนซิโนแวค จะได้รับเพิ่มทั้งจากการจัดซื้อและบริจาค รวม 3.5 ล้านโดสในเดือนพฤษภาคมนี้

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แถลงกรณีข่าวยารักษาโรคโควิด 19 มีไม่พอเพียงรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะนี้ ว่า องค์การเภสัชกรรมได้กระจายยาฟาวิพิราเวียร์ ที่มาถึงไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (26 เมษายน 2564) ไปยังสถานพยาบาลทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยอดคงคลังกว่า 1.5 ล้านเม็ด ขณะนี้ ใช้ยาวันละประมาณ 4-5 หมื่นเม็ด ตามข้อบ่งชี้ใหม่ที่ให้ยาเร็วขึ้น และจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น องค์การเภสัชกรรม ได้เตรียมแผนจัดหายาเพิ่มไว้แล้ว ซึ่งจะได้รับเพิ่มในเดือนพฤษภาคมนี้อีก 3 ล้านเม็ด เชื่อว่าเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และจะมีการประเมินสถานการณ์ สั่งซื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะผลิตยาได้เองในประเทศ

สำหรับวัคซีนโควิด 19 ได้รับการยืนยันว่าจะมีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเพิ่มอีก 1 ล้านโดสในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ และหลังวันที่ 14 พฤษภาคม จะมีวัคซีนซิโนแวคที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลจีนมาเพิ่มอีก 5 แสนโดส รวมทั้งองค์การเภสัชกรรมได้สั่งซื้อเพิ่มจะได้รับสิ้นเดือนพฤษภาคมอีกจำนวน 2 ล้านโดส รวมเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนเข้ามารวม 3.5 ล้านโดส เพิ่มจากที่ได้รับและเริ่มฉีดไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 2.5 ล้านโดส

Add new comment