กรมอนามัย ห่วงเสิร์ฟซูชิกินในรถเสี่ยงโควิด-19

Sun, 2021-05-02 15:53 -- hfocus team editor
Print this pagePrint this page

นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพและโฆษกกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการให้บริการของร้านซูชิบุฟเฟ่ต์เชียงใหม่แบบ Drive-In Buffet เสิร์ฟตรงถึงที่ให้ลูกค้านั่งกินอาหารในรถยนต์ส่วนตัวนาน 2 ชั่วโมง โดยเป็นการปรับตัวของร้านอาหารภายหลังที่ได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวด    หนึ่งในนั้นคือการให้ร้านอาหารจำหน่ายเฉพาะซื้อกลับไปกินที่บ้านหรือที่อื่น และห้ามนั่งกินในร้าน ซึ่งแม้ว่าร้านดังกล่าว       จะมีรูปแบบการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันและคิวอาร์โค้ด พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกัน และจำกัดจำนวนลูกค้าในแต่ละรอบ แต่การกินอาหารในรถพร้อมกันลักษณะนี้อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ เพราะจะไม่ทราบว่าผู้ที่มาอยู่ในรถเป็นสมาชิกในครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกัน หรือเป็นการรวมกลุ่มคนจากหลากหลายที่มาอยู่รวมกันในที่แคบ ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร รถเล็ก ๆ ห่างกัน 50 เซนติเมตร อากาศถ่ายเทไม่ดีเท่าที่ควร          และใช้เวลากินนานพอสมควร อีกทั้งจำเป็นต้องถอดหน้ากากออกเมื่อกินอาหารร่วมกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้   รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกรณีเป็นพื้นที่ที่กฏบังคับเรื่องการสวมหน้ากากออกนอกเคหะสถานมากกว่า 2 คน แม้จะมาจากบ้านเดียวกันอาจถูกจับปรับได้

“เพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลานี้ขอให้ประชาชนใช้วิธีการซื้อไปกินที่บ้าน หรือสั่งอาหารแบบเดลิเวอรีแทน เพื่อลดการออกนอกบ้านหรือรวมตัวกันโดยไม่จำเป็น และเมื่อสถานการณ์โควิดในพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น            การใช้มาตรการคุมเข้มต่าง ๆ ก็อาจจะมีการผ่อนปรนให้นั่งกินในร้านอีกครั้ง แต่กำจัดจำนวนผู้ใช้บริการและเข้มมาตรการ              เว้นระยะห่างหรือมาตรการอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งต้องเป็นความร่วมมือของทุกคนที่ต้องช่วยกันเพื่อลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19”โฆษกกรมอนามัยกล่าว

ด้าน นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กล่าวว่า สิ่งที่            กรมอนามัยเน้นย้ำทุกร้านอาหารที่ให้บริการในช่วงเวลานี้คือมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันโควิด-19 สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่ครัว กระบวนการปรุง ประกอบ จนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งการแพร่ระบาดส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ        โดยการสัมผัสคลุกคลีใกล้ชิดกันเป็นเวลานานในกลุ่มพนักงาน หรือในกลุ่มผู้บริโภคร่วมวงเดียวกัน มากกว่าเกิดจากพนักงานไปสู่ผู้บริโภค โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ต้องจัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงานหรือ         ผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ รวมทั้งผู้ประกอบกิจการควรประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID http://stopcovid.anamai.moph.go.th ของกรมอนามัยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค     

กลุ่มที่ 2 ผู้สัมผัสอาหารและผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหาร ต้องมีการตรวจคัดกรองพนักงานในร้านทุกคนก่อนให้ปฏิบัติงาน ให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถ้าหน้ากากเปียกชื้นหรือสกปรกควรเปลี่ยนใหม่ทันที ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหารทุกครั้ง หลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก สำหรับกระบวนการ            ปรุงประกอบ ต้องเตรียมและปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง    หรือเก็บ ส่วนวิธีการเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า                  5 องศาเซลเซียส และอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วห้ามใช้มือหยิบจับหรือสัมผัสอาหารโดยตรง

และกลุ่มที่ 3 ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค  เช่นเดียวกันต้องคัดกรองตนเองหากรู้ว่าเสี่ยงไม่ควรออกจากบ้าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์          เมื่อเข้าไปซื้ออาหารในร้าน และไม่ควรใช้ระยะเวลานาน (กรณีอนุญาตให้นั่งทานได้ไม่ควรใช้เวลานานเกิน 1 ชั่วโมง) รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หรือหากมีการรับอาหารที่ปรุงสำเร็จจากผู้ส่งอาหารประเภทเดลิเวอรีแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาด จากนั้นนำอาหาร ไปถ่ายใส่ในภาชนะ หากเก็บอาหารปรุงสำเร็จนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นให้เดือดอีกครั้งก่อนนำมาบริโภค

 

หมายเหตุภาพประกอบจาก facebook สุดใจร้าย

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม