เคลียร์ชัด! วัคซีนซิโนแวค ฉีดผู้สูงอายุ 60 ปีเน้นพื้นที่ระบาด พ.ค.นี้ ส่วนแอสตราฯ เริ่ม มิ.ย.

Sat, 2021-05-08 14:58 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“หมอโสภณ” เคลียร์ชัด! กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีและ 7 โรคเรื้อรังฉีดวัคซีนโควิด “แอสตราเซเนกา” ส่วนวัคซีนซิโนแวคอนุมัติให้ฉีดได้ในผู้สูงวัย 60 ปีจะเน้นเดือน พ.ค. กลุ่มพื้นที่ระบาดหนัก “กรุงเทพฯปริมณฑล” ระหว่างที่แอสตราฯ ยังไม่เข้าไทย หากต้องรอถึง มิ.ย. อาจช้าเกินไป ย้ำ Sinovac มีข้อมูลทางการแพทย์ ผลการศึกษาจากจีนฉีดผู้สูงวัยได้

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวทางในการฉีดวัคซีนโควิด19 “ซิโนแวค” ให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องจากผลการศึกษาของประเทศจีนมีความชัดเจนมากขึ้น โดยจะส่งเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ค.นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ข้อมูลว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติอนุญาตให้ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ในคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้ เพื่อให้คนอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าถึงวัคซีนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีวัคซีนแอสตราเซเนกา เช่นในเดือนพฤษภาคมจะมีแต่วัคซีนซิโนแวค จะช่วยลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้ จึงต้องคลายล็อกเพื่อให้มีวัคซีนฉีดสำหรับผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ วัคซีนแอสตราเซเนกา จะเป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นไป ผู้ที่จองในระบบ “หมอพร้อม” ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคจะได้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกา เพราะจะมีวัคซีนชนิดนี้ถึง 16 ล้านโดสในเดือน มิ.ย. และก.ค. 2564 ดังนั้น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา เป็นหลัก ยกเว้นในช่วงที่ไม่มีวัคซีนชนิดนี้ ซึ่งตอนนี้มีแต่วัคซีนของซิโนแวค หรือ แพทย์ที่ดูแลใช้ดุลพินิจว่าผู้สูงอายุคนนี้สมควรได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือไม่ อย่างไร

“เดือน พ.ค.ตอนนี้ไม่มีแอสตราฯ เราก็ต้องเอาซิโนแวค ลงไปฉีดในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในเขตชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กทม. เพราะขณะนี้ระบาดมาก การจะรอเดือน มิ.ย. ที่วัคซีนแอสตราฯ เข้ามาคงไม่สามารถรอได้ และประกอบกับทางการจีนมีข้อมูลการศึกษาวิจัยเข้ามาว่าสามารถฉีดในคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ทำให้เป็นการคลายล็อกตรงนี้ ซึ่งนอกจากจะฉีดในกลุ่มบุคคลเสี่ยงในคลัสเตอร์ที่ระบาดมากแล้ว ยังรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุไปแล้ว แต่ยังต้องทำงานช่วยตรงนี้ นับเป็นกลุ่มเสี่ยงก็สามารถฉีดซิโนแวคได้เช่นกัน”

ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่า ณ ขณะนี้การฉีดวัคซีนจะเป็นของซิโนแวคเป็นหลักใช่หรือไม่ นพ.โสภณ กล่าวว่า ในเดือนพ.ค. ที่ยังไม่มีวัคซีนของแอสตราฯ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน ก.พ.จนถึงปัจจุบันมีวัคซีนซิโนแวคลงพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้ว 2.5 ล้านโดส และในเดือน พ.ค. นี้จะมาอีก 3.5 ล้านโดส แบ่งเป็นต้นเดือน พ.ค. 1 ล้านโดส กลางเดือนอีก 5 แสนโดส และปลายเดือนนี้อีก 2 ล้านโดส รวมเป็น 3.5 ล้านโดส ส่วนเดือน มิ.ย. จะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา ที่จะเข้ามาตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังที่ทำการจองการฉีดวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” หรือทางรพ.นั้น จะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา

Comments

Submitted by ศรีสกุล on
จองหมอพร้อม ให้แม่ไว้ตั้งแต่วันแรกที่เปิด จะฉีดเอสตร้า แต่ไปตามนัดวันที่ 7 จะให้ฉีดซีโนแวค มันใช่มั้ย แม่อายุจะ 80 แล้ว แย่มาก

Submitted by Kittiya on
สรุปคุณแม่ได้รับวัคซีน sinovac หรือไม่คะ ถ้าได้รับผลข้างเคียงของวัคซีนหรือไม่คะ พอดีคุณอายุ 71 มีคิวฉีด 23 มิ.ย.64 เลยจะขอให้แบ่งปันประสบการณ์ให้สัดหน่อยค่ะ

Submitted by Panida on
จองผ่านหมอพร้อมให้แม่(67) น้า(64)และป้า (76) แต่ได้ฉีดซิโนแวคแทนแอสตร้า แล้วทั้งสามท่านก็เป็นความดันสูงด้วย แต่ก็ผ่านฉลุยนะ ไม่มีอาการรุนแรงใดๆ มีแค่น้าที่เป็นไข้อ่อนๆ

Add new comment