ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

สำนักข่าว Hfocus ร่วมกับ สำนักข่าว The Reporters และ PostToday จัด facebook live ‘ตอบทุกคำถามกับหมอพร้อม’ ระบบลงทะเบียนสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เพื่อไขข้อสงสัยให้กับประชาชนที่เข้าไปใช้งานทั้งระบบ Line OA และแอพพลิเคชั่น โดยประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่ถามเข้ามาในรายการประกอบด้วย

การฉีดวัคซีนระยะที่ 2 ใครได้ฉีดบ้าง

การฉีดวัคซีนระยะที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิด 6.โรคเบาหวาน และ 7.โรคอ้วนสาเหตุที่ต้องฉีดในกลุ่มนี้ก่อนเพราะพบว่าหากผู้ป่วยกลุ่มนี้ติดเชื้อ COVID-19 มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต

แต่ต้องขอเน้นย้ำว่าประชาชนคนไทยจะได้รับวัคซีนทุกคนอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไป

หลักการทำงานของ “หมอพร้อม ระยะที่ 2”

ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1. ข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน (White list) 2. หมอพร้อม (ทั้งระบบ LINE OA และ Application) 3. โรงพยาบาลเปิดระบบจองการฉีดวัคซีน

ก่อนอื่นเลยต้องแนะนำให้ท่านรู้จักคำว่า White list ซึ่งคือการที่โรงพยาบาลต้นสังกัดของท่านได้ upload ข้อมูลของท่านเข้าในระบบเพื่อให้ท่านมีชื่อรออยู่ในระบบหมอพร้อมเสียก่อน หลังจากนั้นเมื่อท่านลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมข้อมูลจึงมาชนกัน ทำให้ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลที่เปิดระบบการจองคิวฉีดวัคซีน

นั้นหมายความว่าถ้าองค์ประกอบทั้ง 3 นี้ไม่ครบ จึงทำให้ท่านไม่สามารถจองการฉีดวัคซีน

ดังนั้นหากท่านไม่พบชื่อของท่านในระบบหมอหมอพร้อม แปลว่าท่านยังไม่มีข้อมูลอยู่ใน White list สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ตอนนี้ระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลแล้ว แต่หากไม่สะดวกในการลงทะเบียน หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ โปรดติดต่อตามช่องทางออฟไลน์ที่กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยและไม่สามารถจองโรงพยาบาลที่ต้องการฉีดได้ อาจเนื่องมาจากโรงพยาบาลนั้นไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ฉีดวัคซีน เนื่องจากการฉีดวัคซีนนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยและเฝ้าสังเกตุอาการหลังการฉีดวัคซีนด้วย หรือ อาจเกิดจากคิวในการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลนั้นเต็มในช่วงเวลาที่ท่านต้องการให้ท่านเลือกช่วงเวลาหรือโรงพยาบาลอื่นแทน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนอย่างไรในระยะที่ 2

การลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

ออฟไลน์ - สามารถลงทะเบียนได้ที่ อสม. รพ.สต. และ โรงพยาบาลที่ท่านทำการรักษาอยู่ หากมีปัญหาสามารถติดต่อ Call center ได้

ออนไลน์ - แบ่งออกเป็นสองช่องทางคือ ผ่าน LINE OA หมอพร้อม และ Application หมอพร้อมทั้งระบบ ios, android และ Huawei แต่ด้วยข้อจำกัดของแต่ละแพลตฟอร์ม ณ วันที่เขียน (10 พ.ค.2564) ระบบ LINE OA จะอัพเดทข้อมูลมากที่สุดจึงแนะนำทำผ่านช่องทางนี้ เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จจะขึ้นหน้าจอสถานะลงทะเบียน โดยช่องทางออนไลน์ท่านสามารถใช้ smart phone ของผู้อื่น เช่น ญาติพี่น้องของท่านลงทะเบียนให้ได้

ข้อสำคัญสำหรับการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ท่านจะต้องมีบัตรประชาชนรุ่นที่เป็น smart card หากท่านยังใช้รุ่นแถบแม่เหล็กที่ไม่มี laser ID ในขณะนี้ระบบถูกปรับปรุงให้รองรับบัตรประชารุ่นนี้แล้ว แต่ถ้าหากยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ขอให้ท่านติดต่อทางช่องทางออฟไลน์

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 2 นั้นสามารถเลือกช่องทางที่ท่านสะดวกนอกจากหมอพร้อมได้อีกด้วย หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อ call center 02-792-2333 และ Facebook page หมอพร้อม อย่างไรก็ตามในบางวันมีประชาชนติดต่อเข้ามาเป็นหลักหมื่นคนจึงอาจมีความล่าช้าบ้าง จึงขออภัยท่านมาล่วงหน้า

สำหรับระยะเวลาในการฉีดวัคซีนระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ 7 มิ.ย. ถึง 31 ก.ค. 2564 จะเปิดสำหรับประชาชนทั่วไป

มีโรคประจำตัวควรฉีดหรือไม่

หลายท่านมาความกังวลว่าโรคประจำตัวที่เป็นอยู่จะมีผลต่อการฉีดวัคซีนหรือไม่ ขอให้ท่านปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านหากไม่แน่ใจ เพราะ โรคประจำตัวของแต่ละท่านมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน แพทย์ที่ทำการรักษาท่านจะทราบข้อมูลมากที่สุด อย่างไรก็ตามในวันที่ฉีดวัคซีนจะมีการคัดกรองโรคประจำตัวท่านอีกครั้ง ท่านสามรถแจ้งกับทางสถานพยาบาลที่ทำการฉีดได้

หากจองฉีดวัคซีนแล้วอยากยกเลิกจะมีผลอะไรหรือไม่

การฉีดวัคซีนเป็นไปโดยความสมัครใจ หากท่านจองฉีดแล้วไม่สามารถไปได้ ท่านสามารถแจ้งสถานพยาบาลที่ท่านจองคิวไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้นำคิวของท่านให้ประชาชนท่านอื่น และหากท่านสะดวกจะฉีดในภายหลังท่านสามารถจองคิวใหม่โดยไม่เสียสิทธิ์

หากเป็นผู้ป่วยมีประวัติรักษาหลายโรงพยาบาลต้องเตรียมตัวอย่างไร

ตัวอย่างเช่นท่านมีข้อมูลเป็นผู้สูงอายุที่โรงพยาบาล A รักษาโรคเบาหวานที่โรงพยาบาล B และ รักษาโรคหัวใจที่โรงพยาบาล C ท่านไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นหากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยระยะที่ 2 ไม่ว่าตรงกับข้อใดข้อหนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลการจองวัคซีนหายไปจะทำอย่างไร

เนื่องจากจะเห็นได้ว่าฐานข้อมูลของท่านอาจมาจากหลากหลายโรงพยาบาล และมีการปรับข้อมูลในระบบจึงอาจทำให้ข้อมูลตกหล่นไป ต้องขออภัยท่านและจะรบกวนท่านลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามผู้พัฒนาระบบรับทราบถึงปัญหานี้และได้ทำการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคต

หากเป็นกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 2 แต่เป็นชาวต่างชาติจะสามารถเข้าฉีดวัคซีนได้หรือไม่

ในระยะนี้ท่านจะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ อย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุขมีความมุ่งหวังที่จะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม และอยู่ระหว่างการกำหนดนโยบายรวมถึงช่องทางที่รองรับจึงขอให้ท่านติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง