ดีเดย์ 25 มิ.ย. ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” พร้อมให้หน่วยงานจองออนไลน์ 14 มิ.ย.นี้

Fri, 2021-06-11 13:32 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสถานพยาบาลร่วมรับฟังการชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ด้านรองเลขาฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยวัคซีนล็อตแรก 1 ล้านโดสมาถึงไทย 20 มิ.ย. เริ่มกระจายส่ง 23-24 มิ.ย. และดีเดย์ฉีดวันแรก 25 มิ.ย.2564

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่อาคารสโมสร อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี จัดหาวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ขอบคุณโรงพยาบาลทั่วประเทศที่เข้ามาเป็นกำลังหลักในการฉีดวัคซีนตัวเลือก คาดว่าวัคซีนล็อตแรก จำนวน 1 ล้านโดส จะมาถึงไทยวันที่ 20 มิ.ย. ใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพ 2 วัน จากนั้นเริ่มกระจายวันที่ 23-24 มิ.ย. และกำหนดดีเดย์ให้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพร้อมกันวันที่ 25 มิ.ย.

ทั้งนี้ จะมีวัคซีนทยอยเข้าประเทศไทยทุกๆ 10 วัน สำหรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ให้หน่วยงานแสดงความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนกับราชวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 มิ.ย. หน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. กำหนดราคาวัคซีนเข็มละ 888 บาท ไม่เก็บเพิ่มจากผู้รับวัคซีน หน่วยงานบริจาควัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ที่ขอรับจัดสรรจากราชวิทยาลัย เราจะจัดสรรโดยให้หน่วยงานที่ขอรับไปดำเนินการ โดยให้รายงานเราหลังบริการให้กับผู้ด้อยโอกาสตามจำนวน ร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม หากมีวัคซีนมากเกินความต้องการ ให้บริจาคคืนแก่ราชวิทยาลัย เพื่อให้ราชวิทยาลัยฯให้บริการกับผู้ด้อยโอกาส ตามที่ราชวิทยาลัย ฯเห็นสมควร แต่คาดว่าไม่น่าจะเหลือ

สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์มมีชื่อการค้าว่า COVILO เป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนวัคซีนซิโนแวค ได้รับการอนุมัติในภาวะฉุกเฉินจากองค์การอนามัยโลกเรียบร้อยแล้ว ฉีดได้ตั้งแต่ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้แล้ว 57 ประเทศ จำนวนมากกว่า 65 ล้านโดส มีประสิทธิภาพรวมร้อยละ 78 ป้องกันโรคแบบรุนแรงและเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉีดจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน3-4 สัปดาห์ จัดเก็บอุณหภูมิ 2-8 องศา สำหรับโรงพยาบาลที่จะฉีดวัคซีนนั้น จะมีทั้งที่ราชวิทยาลัยฯสอบถามความพร้อมของโรงพยาบาล และหน่วยงานเสนอชื่อโรงพยาบาลมาให้ราชวิทยาลัยฯเลือก เพราะต้องราชวิทยาลัยฯ ต้องดูความสามารถของโรงพยาบาล ในการดูแลวัคซีน ระบบไอที รวมทั้งศักยภาพในการฉีดวัคซีน และจะขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้หน่วยงานเลือก เพราะเราต้องการให้ประชาชนได้วัคซีนเร็วที่สุด ทั้งนี้จากการให้บริการฉีดวัคซีนของราชวิทยาลัยฯที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาที่พบคือ การลงทะเบียน ดังนั้นระบบไอทีจึงมีความสำคัญ ส่วนการฉีดวัคซีนนั้น ทำได้อย่างรวดเร็วไม่เป็นปัญหา

ด้าน นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวเกี่ยวกับข้อกำหนดคุณสมบัติสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีน ว่า โดยหลักการเราต้องการให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเร็ว ข้อกำหนดจึงออกแบบไม่ให้ยุ่งยาก แต่มีเกณฑ์เบื้องต้นคือ ขอให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล ขอข้อมูลการดูแลผู้ป่วยกรณีหากฉีดแล้วเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลหรือจุดที่โรงพยาบาลออกไปให้บริการ วิธีการเก็บรักษาวัคซีน โดยมีตู้ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส โดยราชวิทยาลัยฯจะจัดส่งให้อย่างน้อย 100 โดสต่อหนึ่งแห่งที่โรงพยาบาลจัดหน่วยบริการฉีด โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดส่งให้ทุกวัน เพื่อลดภาระการจัดเก็บ ส่วนต่างจังหวัดใช้เวลาไม่เกิน 2 วันหลังได้รับแจ้ง หรือขึ้นกับศักยภาพของโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่จะตกลงกับราชวิทยาลัยฯ

นพ.ภูมินทร์ กล่าวอีกว่า เมื่อมีการฉีดวัคซีนแล้วให้รายงานข้อมูล ซึ่งเราระมัดระวังมาก เนื่องจากไม่อยากให้มีการนำวัคซีนไปซื้อขาย และต้องการให้ประชาชนได้วัคซีนฟรีจริงๆ จึงต้องขอให้หน่วยงาน ห้างร้าน ที่รับจัดสรรวัคซีนส่งรายชื่อผู้ที่จะฉีดวัคซีนเข้ามาให้ราชวิทยาลัยฯในฐานข้อมูลกลางก่อน และเมื่อโรงพยาบาลฉีดวัคซีนให้กับบุคคลนั้นแล้ว ก็จะต้องตัดรายชื่อคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจากฐานข้อมูลของราชวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจมีความยุ่งยากเล็กน้อย แต่ราชวิทยาลัยฯ ก็ได้วางระบบไอทีไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลก็คงต้องมีระบบไอทีที่สามารถเข้าถึงระบบดังกล่าวนี้ได้ นอกจากนี้โรงพยาบาลจะต้องรายงานผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนให้เราด้วย ซึ่งจะมีระบบรายงานผลทั้งหมดให้กระทรวงสาธารณสุขทราบต่อไป

ด้าน น.ส.นิภาพรรณ แสนดำรง หัวหน้างานประกันและประเมินค่ารักษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า การประกันความคุ้มครองผลข้างเคียงจากวัคซีนซิโนฟาร์มนั้น ราชวิทยาลัยฯทำประกันกับเมืองไทยประกันภัย กรณีได้ผลกระทบเจ็บป่วยภาวะโคมา ได้รับเงินชดเชย 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาทต่อปี กรณีโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายกับเมืองไทยประกันภัย ไม่ต้องสำรองจ่าย แต่หากไม่ได้เป็นเครือข่ายให้นำใบเสร็จไปเบิกกับทางบริษัท

สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Add new comment