ปลัดสธ. เผย “ฟ้าทะลายโจร” อีกทางเลือกใช้ในผู้ป่วยโควิด-19

Thu, 2021-06-17 17:41 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข หนุนการใช้ “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19 พัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ พร้อมเร่งวิจัยประสิทธิผลและประสิทธิภาพฟ้าทลายโจรด้วยวิจัยมาตรฐาน สร้างความมั่นใจประชาชนด้วยหลักวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วยพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเสวนาวิชาการ “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19 เพื่อสื่อสารนโยบายสถานการณ์การใช้สมุนไพร เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนไทย ในสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร นักวิชาการ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย เภสัชกร พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ประเทศไทยได้นำยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ใช้ในผู้ป่วยโควิด เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับ และพร้อมนำไปช่วยในการรักษาควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นสมุนไพรที่ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีสารสำคัญ คือ “แอนโดรกราโฟไลด์” มีประสิทธิภาพหลายอย่าง ผลการวิจัยการใช้ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 พบมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่หากนำมาใช้ในปริมาณที่แตกต่างกันก็จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เมื่อป่วยควรใช้ในปริมาณตามคำแนะนำของแพทย์

“เวทีการเสวนาในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งพัฒนาต่อยอดการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็งให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นธุรกิจได้ โดยต้องมีการวางแผนที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์มาช่วยพัฒนาสมุนไพรในการดูแลผู้ป่วย ขอให้ยอมรับความหลากหลายและหารือให้ได้แนวทางปฎิบัติที่เหมาะสม โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯได้ทำวิจัยแบบ RCT (Randomised control trial) ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดลองทางคลินิก เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นวิธีการชั้นสูงสำหรับรองรับการใช้ยาสมุนไพรนี้ได้ชัดเจน” ปลัด สธ. กล่าว

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” เข้ามาใช้ในผู้ป่วยโควิด 19 อย่างกว้างขวาง อาทิ ศูนย์แรกรับนิมิบุตร โรงพยาบาลบุษราคัม และในเรือนจำที่มีผู้ป่วยโควิด ซึ่งการจัดเวทีเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยสามารถนำชมข้อมูลย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อีกด้วย

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม