สสส.ส่งคลิปขอบคุณ อสม. อีกหนึ่งกำลังสำคัญช่วยไทยพ้นโควิด-19

Mon, 2021-06-28 10:39 -- hfocus info
Print this pagePrint this page

                                 สสส.ส่งคลิปขอบคุณ อสม. อีกหนึ่งกำลังสำคัญช่วยไทยพ้นโควิด-19


ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ถึงขั้นแสดงความชื่นชม โดยเจาะจงไปยังกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เป็นอีกกำลังสำคัญในการทำงานเชิงรุกแบบถึงหน้าประตูบ้าน คอยแวะเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง และให้ความรู้พื้นฐานแก่คนในชุมชน

                อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเรียกย่อ ๆ ว่า อสม. ริเริ่มโดยกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ พศ.2520 จากก้าวแรกที่ค่อยเป็นค่อยไป ปัจจุบันประเทศไทยมี อสม. จำนวนกว่า 1 ล้านคนกระจายอยู่ในทั้งชนบทและชุมชนเมือง พวกเขาเหล่านี้คือชาวบ้านธรรมดาที่เสียสละเวลามาอบรมหลักสูตรที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ในยามปกติพวกเขาคือตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับชาวบ้าน ให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้น และคอยเฝ้าระวังและป้องกันโรคให้กับชุมชน แต่ในวิกฤตโควิด-19 อสม. พวกเขาทำหน้าที่ตระเวนเคาะประตูทุกหลังคาเรือนในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความรู้ และเฝ้าระวังบุคคลที่มีความเสี่ยง ซึ่งที่ผ่านมา อสม. ช่วยตามหากลุ่มคนเสี่ยงติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดการแพร่เชื้อวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นถึงความเสียสละ ทุ่มเท และคุณูปการที่ อสม.ทุกคนทำเพื่อป้องกันโควิด-19  ในโอกาสนี้จึงได้จัดทำคลิป อสม. ฮีโร่ตัวเล็กที่มีหัวใจไซส์บิ๊ก เพื่อทำให้คนไทยรู้จัก อสม. มากขึ้น และเห็นถึงบทบาทในการช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้เป็นหน่วยย่อยของสังคมที่จะรวมกันเป็นความเข้มแข็งของประเทศ และที่สำคัญคลิปนี้อยากสื่อถึงคำขอบคุณ และเป็นกำลังใจแก่ อสม. ทุกคนให้มีพลังในการต่อสู้กับโรคร้ายต่าง ๆ ให้หมดไปจากสังคมไทย

 

 

                หากสนใจสื่อของ สสส.ที่เกี่ยวกับโควิด-19 สามารถเข้าไปดู และดาวน์โหลดไปใช้กับตัวเองหรือองค์กรได้ที่  https://bit.ly/2wNe7TY

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม